حصريه جديده جدا (( \\\=== 101Portable Applications ===/// )) برامج مبتحتاجش لتسطيب (1 Viewer)

Damas

Administrator
طاقم الإدارة
3.gif

انا النهارده جايبلكم مفاجأه شديده جدا
دول 101 برنامج بورت ابل
البرامج البورت ابل للى ميعرفوهاش
عباره عن برنامج بتنزله مبيحتاجش تسطيب بيشتغل زى ماهو كده
وناس كتير بتدور عليهم
وطبعا من المميزات انها متاخدش مساحه فى السى بعد ما تتقفل

المهم انا رفعت البرامج دى وبصراحه الموضوع منقول من منتدى اجنبى كبير
بس طبعا لينكات التحميل خاصه

انا لما نزلت البرامج وفكيت ضغطها لاقيتهم ضاغطين البرامج جامد
ولما فكيتها مساحتها كبرت
فكتبت اسمى على الملفات
وسيبت حقوق الموقع الاجنبى


101Portable Applications


3.gif


1- AVG Anti Spyware7.5.0.50
10ckirs.jpg


Quote: AVG Anti-Spyware Free Edition is a popular free antispyware solution available at no cost to home users and provides a high level of detection capability.
* Easy to use
* Daily data**** updates
* Heuristics to detect unknown threats
* Automatic cleaning engine.3.gif


2- Dreamweaver 8.0
5dp85j.jpg


Quote: Dreamweaver is the market leading professional Web design and development tool. It can be bought as a standalone product, or as part of Macromedia's Studio suite, along with Flash Professional, Fireworks, Contribute and FlashPaper.
Now in version 8, Dreamweaver enables you to work graphically, constructing a site by dragging and dropping ******s, or to hard code in HTML, complete with Cascading Style Sheets (CSS). Most developers will do the bulk of the work with the page editor and then tidy it up and add the clever bits by tweaking the code. The program is ideally suited to this approach, as you can have page and code windows open at the same time and can now collapse sections of code, to move quickly about the structure of your site.


3.gif3- Adobe Page Maker v7.01
ftony0.jpg


Quote: Portable Adobe PageMaker 7.01 is the ideal page layout program for business, education, and small- and home-office professionals who want to create high-quality publications such as brochures and newsletters. Get started quickly with templates, graphics, and intuitive design tools; work productively across Adobe applications; and easily leverage existing content to create customized communications.

3.gif


4- Macromedia Flash8 Portable
25i1zxd.jpg


Quote: Adobe Flash Player is the standard for delivering high-impact, rich Web content. Designs, *********, and application user interfaces are deployed immediately across all browsers and platforms, attracting and engaging users with a rich Web experience.
The table below contains the latest Flash Player version information. Adobe recommends that all Flash Player users upgrade to the most recent version of the player through the Player Download Center to take advantage of security updates.
Action****** 3.0
Action****** is the powerful ******-oriented programming ******** of the Adobe® Flash® Player runtime environment. ****d on ECMA******, the international standardized programming ******** for ******ing, Action****** 3.0 further advances the ******** to offer developers a robust programming model for rich Internet applications (RIAs). Developers can achieve superb performance and ease of development to facilitate highly complex applications, large datasets, and ******-oriented, reusable code ****s. Executed within the new Action****** Virtual Machine (AVM2) in Flash Player 9, Action****** 3.0 delivers breakthrough performance for the next generation of RIAs. To accelerate the development of this standards-****d approach for creating rich and engaging Web applications, Adobe has contributed source code behind AVM2 to the Mozilla Foundation who hosts the open source project, called Tamarin.
Action****** 3.0 is compliant with the ECMA****** Edition 3 (ECMA-262) standard.
* ECMA****** for XML (E4X) enables easy manipulation of XML ********s using a familiar syntax.
* Regular Expressions save coding time for string search and manipulation procedures.
* DOM Level 3 Events help developers maintain better ******-oriented code using the standard W3C event model.
* Namespaces and Packages improve code organization and encourage logical application structure.
* Enhanced debugging and profiling data reduce testing time and facilitate integrating Flash applications into automated testing environments.
* Improved error handling and exceptions enable the development of more secure, robust applications.
New virtual machine
Flash Player 9 includes a new, highly optimized Action****** Virtual Machine (AVM) known as AVM2. Built from the ground up to work with the next generation of Action******, the new virtual machine is designed to deliver the performance and features to support the needs of rich Internet application developers. AVM2 supports full runtime error reporting, built-in debugging, and binary socket support so developers can extend the player to work with any binary protocol. Flash Player 9 also contains AVM1, which executes legacy Action****** for maintaining backward compatibility with existing content.
New H.264/HE-AAC options
Flash Player 9 includes H.264 video and High Efficiency AAC (HE-AAC) audio codec support that opens up a broad ecosystem and selection of standards-****d video — up to HD quality — that developers can leverage in their applications. Supporting a subset of MPEG-4 Part 12 (container) and Part 14 (H.264), including ****line, main and high profiles, Flash Player can play back existing MP4, M4A, MOV, MP4V, 3GP and 3G2 content.
Flash Player Cache
The Flash Player cache enables common components, such as the Flex Framework, to be cached locally and then used by any SWF from any domain. Use of the Flash Player cache can significantly reduce SWF file sizes and speed application download times.
Increased performance
Flash Player 9 builds on improvements in Flash Player 8 to execute content and applications faster than ever before with a number of performance improvements:
* Experience up to ten times faster Action****** 3.0 execution with the new virtual machine and optimized compiler.
* Increase content and application speeds through faster application startup times and a 50% reduction in memory footprint.
* Accelerate rendering performance through more efficient, cached vector graphics.
* Improve **** readability and get faster, smoother scrolling of large **** blocks with optimized **** rendering routines.
* Speed the rendering of vectors, bitmaps, filters and video, including true 1080p video, with new multi-core support that takes advantage of up to 4 CPUs.
* Improve the performance and quality of full-screen video through the use of hardware scaling.
* Enhance the quality and rendering performance of downscaled images using a new algorithm for scaling bitmap images.
Enhanced security
Flash Player enforces security sandboxes for applications, content, data, and URLs to safeguard sensitive data and help ensure safe browsing for end users.
Back to top
Innovative
Display API
Flash Player 9 introduces powerful Action****** 3.0 methods for manipulating raw graphics and creating custom effects. Create, manipulate, and remove ******s from the display list on-the-fly.
File upload/download
Flash Player enables the creation of sophisticated client-server applications using file upload and download APIs.
Enhanced expressiveness
Flash Player 9 includes the expressiveness enhancements added in Flash Player 8 that enable developers and designers to create breakthrough experiences.
* Design immersive experiences for Flash video, content and applications with full-screen, hardware accelerated mode.
* Deliver low-bandwidth, high-quality video with advanced compression technology.
* Create high-fidelity **** using the advanced **** rendering engine.
* Add real-time dynamic effects with filters for Blur, DropShadow, Glow, Bevel, Gradient Glow, Gradient Bevel, Displacement Map, Convolution, and Color Matrix.
* Create innovative media compositions with 8-bit video alpha channels.
* Expand your creative options with blend modes, radial gradient, and stroke enhancements.
* Dynamically import additional image formats: GIF, Progressive JPEG, and PNG.
External API
Flash Player supports integration with HTML, DHTML, and Ajax applications through the External API.
Asynchronous communication model
Flash Player is ****d on an asynchronous client-server communication model, enabling rapid client interactivity without web page *******.
Back to top
Universal
Consistent experiences
Flash Player delivers consistent content and application experiences across a range of web browsers and platforms, including full-screen support with hardware scaling now on Linux.
Express Install
Flash Player enables a smooth, in-con**** upgrade experience using Express Install and improved Auto-Update functionality.
Input Method Editor (IME) support
Flash Player supports expanded integration with Input Method Editors (IMEs) for Asian-******** Flash applications.
Lightweight footprint
Flash Player boasts a lightweight footprint of 1MB, enabling the adoption rate of new versions to consistently reach over 600 million Internet users within 12 months of release.
Accessibility support
Flash Player provides support for accessibility through support for Microsoft’s Active Accessibility (MSAA) API and by enabling developers to provide support for keyboard users, deaf and hard of hearing users, and users with other disabilities.


3.gif


5- Nero 8.2.8.0 Lite
250t4ip.png


Quote: Nero 8 - the newest version of world’s best selling multimedia suite, brings the digital world to your PC. Now it’s rasy to organize and manage all your multimedia files, as well as create and edit new digital content. Nero’s sleek design and user friendly tools make completing projects fun and enjoyable. Nero 8 is optimized for use with Windows Vista. With tools for mastering CDs and writing to erasable RWs, you get a capable WAV editor, an MPEG-1 video encoder, a CD cover designer, and a virus scanner. Nero Burning ROM is a strong choice, whether you’re an advanced user or just getting started with CD burning. With Nero Burning ROM 8, the world’s most powerful burning application, you can rip your non-copy-protected CDs and DVDs and burn data and audio files to CD, DVD, Blu-ray Disc, and HD DVD. With the integrated SecurDisc technology, you can create password-protected discs or a digital signature to ensure the authenticity of your ********s.
Some Features of Nero Burning Room and Nero Express
• Redesigned to maximize ease-of-use, efficiency and speed LightScribe support
• Support for DVD-R Dual Layer format and DVD+R Double Layer
. Redesigned to maximize ease-of-use, efficiency and speed
• The integrated Nero Scout technology provides fast access to all media files including advanced keyword search options
• LightScribe support
• Support for DVD-R Dual Layer format and DVD+R Double Layer
• Verification for Audio CD, Video CD and Super Video CD
• Support for short lead-out recording
• Intelligent compilation size status bar
• Tree-view in data project
• Convert DVD files to play on your iPod or PSP and other portable devices
• Optimized for Windows Vista
The lite version :
Nero Burning Rom
Nero Express.


3.gif


6- Winavi 8.0
nqs9jl.gif


Quote: WinAVI Video Converter is a complete software created for video file converting and burning.
It supports convert AVI to DVD, AVI to VCD£¬AVI to MPEG, AVI to MPG, AVI to WMV, DVD to AVI, MOV convert, all video format to AVI/WMV/RM and burning vcd/svcd/dvd.
WinAVI Video Converter is easy to use and powerful for experts. Just one click to convert with beautiful user interface. Burning VCD/SVCD/DVD is supported. It supports almost all video file formats, include AVI, MPEG/MPG 1/2/4, VCD/SVCD/DVD, DivX, ASF, WMV, RM, QuickTime MOV MP4, and Flash SWF. And it has a powerful video decompress/compress engine that convert whole AVI movie to DVD in 90 minutes. What’re you waiting for? Just use this software to convert your AVI to DVD and enjoy it now!


3.gif


7- Adobe Photoshop CS3 Extended Portable
wrbbea.jpg


Quote: What is Photoshop CS3 Extended?
Ideal for film, video, and multimedia professionals and graphic and web designers using 3D and motion, as well as professionals in engineering and science, Adobe® Photoshop® CS3 Extended software delivers everything in Photoshop CS3 and more. Render and incorporate 3D images into your 2D composites. Stop time with easy editing of motion graphics on video layers. And probe your images with measurement, analysis, and visualization tools.
Nondestructive editing
Edit nondestructively with new Smart Filters, which let you visualize different image effects, and Smart ******s, which let you scale, rotate, and warp raster and vector graphics — all without altering the original pixel data.
Rich painting and drawing toolset
Create or modify images with a wide assortment of professional, fully customizable paint settings, artistic brushes, and drawing tools.
Advanced compositing
Create more accurate composites by automatically aligning multiple Adobe® Photoshop® layers or images ****d on similar content. The Auto-align Layers command quickly analyzes details and moves, rotates, or warps layers to align them perfectly, and the Auto-blend Layers command blends the color and shading to create a smooth, editable result.
3D compositing and ****ure editing
3D compositing and ****ure editing
Easily render and incorporate rich 3D content into your 2D composites — even edit existing ****ures on 3D models directly within Photoshop Extended and immediately see the results. Photoshop Extended supports common 3D interchange formats, including 3DS, OBJ, U3D, KMZ, and COLLADA, so you can import, view, and interact with most 3D models.
Movie Paint
Enhance video directly within Photoshop Extended. Now you can paint, add ****, and clone over multiple frames of an imported video sequence.
2D and 3D measurement tools
2D and 3D measurement tools
Extract quantitative information from images with new measurement tools. Easily calibrate or set the scale of an image, and then use any of the Photoshop Extended selection tools to define and calculate distance, perimeter, area, and other measurements. Record data points in a measurement log and export data, including histogram data, to a spreadsheet for further analysis.
Faster, more flexible asset management with Adobe Bridge CS3
Organize and manage images more efficiently with next-generation Adobe Bridge CS3 software, which now delivers improved performance, a Filter panel for easier searching, the ability to group multiple images under a single thumbnail, the Loupe tool, offline image browsing, and more.
Better raw-image processing
Process raw images with increased speed and superior conversion quality using the Photoshop Camera Raw plug-in, which now adds support for JPEG and TIFF formats; new tools including Fill Light and Dust Busting; compatibility with Adobe Photoshop Lightroom™ software; and support for over 150 camera models.
Enhanced Vanishing Point with 3D support
Edit in perspective on multiple surfaces — even those connected at angles other than 90 degrees — with the enhanced Vanishing Point, which also lets you measure in perspective; wrap graphics, images, and **** around multiple planes; and output 2D planes as 3D models.
Wide range of supported formats
Import and export an even greater range of file formats, including PSD, BMP, DICOM, Cineon, JPEG, JPEG2000, OpenEXR, PNG, Targa, and TIFF.


3.gif


8- Oxford English Dictionary
2a5ypfn.jpg


Quote: This major new edition (2004) of the world famous Concise Oxford English Dictionary provides an authoritative de******ion of the English ********. With instant access to over 240,000 words, phrases, and definitions, this program is ideal for anyone needing an up-to-date dictionary of current English on their PC for study, work, or home.
Cross-referencing, backtracking, cutting and pasting sections into your word processing ******** are just a few of the features you will find in this world-renowned best-selling dictionary. Containing meanings from street slang to scientific technology, this electronic dictionary will speed up your access to the English ********.
Key Features:
• Covers current English from around the world, plus rare, historical, and archaic terms, as well as scientific and technical vocabulary.
• Thousands of brand new words and senses from Oxford's unrivalled new words research.
• Full **** and advanced search features.
• Detailed appendices providing useful information on topics such as Prime Ministers and Presidents, the Solar System, and Chemical Elements.
• A 'Guide to Good English' plus hundreds of extra notes offering advice on grammar, punctuation, spelling and word usage.
• Interactive word games providing hours of learning and fun. This major new edition (2004) of the world famous Concise Oxford English Dictionary provides an authoritative de******ion of the English ********. With instant access to over 240,000 words, phrases, and definitions, this program is ideal for anyone needing an up-to-date dictionary of current English on their PC for study, work, or home.
Cross-referencing, backtracking, cutting and pasting sections into your word processing ******** are just a few of the features you will find in this world-renowned best-selling dictionary. Containing meanings from street slang to scientific technology, this electronic dictionary will speed up your access to the English ********.
Key Features:
• Covers current English from around the world, plus rare, historical, and archaic terms, as well as scientific and technical vocabulary.
• Thousands of brand new words and senses from Oxford's unrivalled new words research.
• Full **** and advanced search features.
• Detailed appendices providing useful information on topics such as Prime Ministers and Presidents, the Solar System, and Chemical Elements.
• A 'Guide to Good English' plus hundreds of extra notes offering advice on grammar, punctuation, spelling and word usage.
• Interactive word games providing hours of learning and fun.


3.gif


9- Ashampoo® Burning Studio 7
wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 715x522.
x3uvph.png


Quote: Since its initial release, Ashampoo Burning Studio has changed the way CD/DVD/Blu-ray burning software works. Instead of spending frustrating hours learning how to use hundreds of complicated functions you just select a task – for example “Burn Files”, “Backup Files” or “Burn Movies” – and then the program guides you through all the necessary steps.
You just choose your format, select your files and [burn your disc. It really is that easy, but easy doesn’t mean you get less functionality: Advanced burning functions are also available for experienced users who want to choose specific file systems or use special boot images.


3.gif


10- Camtasia Studio 402
20uqzvs.jpg


Quote: Camtasia Studio is the complete professional solution for recording, editing and sharing high-quality screen video on the Web, CD-ROM and portable media players, including iPod.
Easily record your screen, PowerPoint, multiple audio tracks, and webcam video to create compelling training videos, screencasts, and presentations without ever leaving your desk. With the power of interactive Camtasia Studio videos, you can deliver high-quality content anytime, to even your most remote audience.
Reach anyone, anytime (graphic)
Record, Edit and Now Share!
Camtasia Studio 4.0 helps you keep pace in a mobile world by making it easy to publish videos and MP3 files for iPod and other portable media players. Now your marketing message, screencast, lecture, or just-in-time training video can reach your audience practically anywhere – on the bus, in a coffee shop, or while they’re jogging. Camtasia Studio videos are simply designed to share.


3.gif


11- FireFox 2.0.0.6
11bkbcw.gif


Quote: Portable Edition is the popular Mozilla Firefox web browser packaged with a PortableApps.com Launcher as a portable app, so you can take your bookmarks, extensions and saved passwords with you.

3.gif


12- Easy GIF Animator
2n0swzo.jpg


Quote: Easy GIF Animator is powerful yet very easy to use software for creating and editing animated GIF images. With this animated GIF editor you can easily create animated pictures, banners and buttons in no time. You can use special features to add stunning visual effects and prepare your ********* for publishing on your web page. Easy GIF Animator supports all types of GIF ********* and provides high compression and great quality for your animated GIF images.

3.gif


13- Microsoft Virtual PC 2007
j6mtqw.jpg


Quote: Virtual PC lets you create separate virtual machines on your Windows desktop, each of which virtualizes the hardware of a complete physical computer. Use virtual machines to run operating systems such as MS-DOS, Windows, and OS/2. You can run multiple operating systems at once on a single physical computer and switch between them as easily as switching applications—instantly, with a mouse click. Virtual PC is perfect for any scenario in which you need to support multiple operating systems, whether you use it for tech support, legacy application support, training, or just for consolidating physical computers.

3.gif


14- MemTurbo 4.1.0331
wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 702x532.
dgqc9e.png


Quote: MemTurbo 4 is a highly acclaimed and powerful application that can optimize memory and manage your computer's cache. Your applications will be able to use memory without forcing Windows to go to the hard drive. This can lead to an increase in an application's performance, lowering the application's response time.Increase your computer applications memory today to save time and money. Why spend thousands of dollars on a new PC when MemTurbo has the ability to make better use of your computers memory resources? Memory upgrades may become unnecessary when you can optimize the performance of physical memory you already have!
MemTurbo allows you to fine-tune your Windows system. MemTurbo can help your programs run faster by optimizing processor scheduling, allocating more critical threads, tuning idle programs and temporarily disabling swapping of operating system components to hard drive.


3.gif


15- NOD32 2.70.39
xck8ck.jpg


Quote: NOD32 Antivirus System provides well balanced, state-of-the-art protection against threats endangering your PC and enterprise systems running various platforms from Microsoft Windows NT / 2000 / 2003 / XP / Vista, through a number of UNIX/Linux, Novell, MS DOS operating systems to Microsoft Exchange Server, Lotus Domino and other mail servers.

Trojans, viruses, worms and other malware using NOD32 are kept out of striking distance of your valuable data. Advanced detection methods implemented in the software even provide protection against the future threats from most of the new worms and viruses.

The fourth generation of the NOD32 Antivirus System features a fully integrated software suite characterized by an unprecedented detection track record, the fastest scanning rates and extremely low utilization of system resources.


3.gif
 

Damas

Administrator
طاقم الإدارة
3.gif

16- WinZip Professional v11.1.7466
v7dohd.jpg


Quote: WinZip, the original and most popular compression utility for Windows, is a powerful and easy-to-use tool that quickly zips and unzips your files to conserve disk space and greatly reduce e-mail transmission time. WinZip 11.1 is available as Standard or Pro.
WinZip 11.1 is an updated version of our most recent major release—WinZip 11.0—that supports Windows Vista™.
WinZip 11.1 offers a thumbnail image view and automatic compression selection, plus improved compression for audio files (WAV) and the ability to open .BZ2 and .RAR files.
WinZip 11.1 Pro adds expanded data backup functionality and includes a new internal image viewer that allows you to browse through multiple images within the Zip file.


3.gif17- WinRar3.71 Final
wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 766x534.
fef8qv.png


Quote: De******ion:
* Using WinRAR puts you ahead of the crowd when it comes to compression by consistently making smaller archives than the competition, saving disk space and transmission costs.
* WinRAR provides complete support for RAR and ZIP archives and is able to unpack CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO, 7Z, Z archives.
* WinRAR offers a graphic interactive interface utilizing mouse and menus as well as the command line interface.
* When you purchase WinRAR license you are buying a license to the complete technology, no need to purchase add-ons to create self-extracting files, it's all included. One price, one payment, once.
* You also receive the benefit of a life-time use of the WinRAR archiver. No upgrade fee to pay. When a new release is made, simply download and install, your license is valid for life.
* WinRAR is easier to use than many other archivers with the inclusion of a special "Wizard" mode which allows instant access to the basic archiving functions through a simple question and answer procedure. This avoids confusion in the early stages of use.
* WinRAR offers you the benefit of industry strength archive encryption using AES (Advanced Encryption Standard) with a key of 128 bits.
* WinRAR supports files and archives up to 8,589 billion gigabytes in size. The number of archived files is, for all practical purposes, unlimited.
* WinRAR offers the ability to create selfextracting and multivolume archives.
* Recovery record and recovery volumes allow to reconstruct even physically damaged archives.
* WinRAR features are constantly being developed to keep WinRAR ahead of the pack.


3.gif


18- Winamp Pro 5.35 build 1305
2my7sl1.png


Quote: Winamp is a multimedia player that is skinnable, multi-format freeware / shareware. It also plays streamed video content, both live and recorded, authored worldwide. New features in Winamp 5.21 include headlining the numerous feature enhancements is the new portable media player plug-in, which lets you synchronize your local media with iPod, Creative, and Microsoft Plays For Sure devices. Take one step into the Media Library and you will find a number of enhancements--new menu item icons and a dynamic online services section which offers a new, engaging way to experience Winamp's free on-demand media. Version 5.35 also allows syncing to iPod and other mobile devices, adds aacPlus High Bitrate encoder, and enhanced Media Library.

3.gif


19- Alcohol 120%
2rr1gyg.png


Quote: Alcohol brings a new meaning to the word multimedia! It is without a doubt a leader in its class, bringing the ability to emulate and record CDs and DVDs together into one amazingly easy to use software program.
Using the latest technology the program is constantly being developed and improved to add new features, allowing it to maintain it's position as a leading software package.
Imagine being able to store your most used CDs as images on your computer and just call them up at the click of a button! And then run them at 200x the speed of some CD drives and without requiring the CD itself! How about being able to make a backup of that CD onto another CD either using the CD itself or just using the image you have created? This is what Alcohol allows you to do and much more.


3.gif


20- Driver Genius Pro 2007
1688k74.jpg


Quote: Drivers Backup: Driver Genius Professional can detect and quickly backup the installed drivers in system. It can compress the backup drivers to a zip file, self extracting file or a independent auto installer program.
Features:
Drivers Restore: You need not install drivers one by one after reinstalling Operating System. Just one click to install all your backup drivers automatically. You can also install drivers in command mode silently. If you need install drivers on multiple PC with the same hardware configuration, That will save your much time to reinstall system.
Drivers Update: Are you still using an old version or beta version drivers? Those faulty drivers always cause compatibility problem. They are the biggest hidden trouble cause system crash. A suitable drivers can upgrade 50% or even more performance of hardware. There are more than 30,000 device drivers information in Driver Genius Data**** including Motherboard, Sound card, Video card, Network card, Modem, Mouse, Keyboard, Scanner, Printer, Digital device etc. All you need to do is one clicking mouse, Driver Genius can find out drivers that need updating. All drivers we offer are official version or WHQL version, you can use them without any worries.
Drivers Uninstall: There could be some leftover drivers in your system because of changing hardware or updating drivers. Driver Genius can find out these useless drivers quickly and uninstall them.
LiveUpdate: We will update large numbers of drivers on our website. You can synchronize data**** with our website to get the newest version drivers by Liveupdate program.


3.gif


21- Foxit PDF Reader Pro v2.0
ndabk1.jpg


Quote: Foxit PDF Reader is the only eligible alternative reader/viewer for PDF files (eBooks). It's free, smaller, faster, and cleaner. And it starts up immediately, so you don't need to wait the annoying "Welcome" screen to disappear. Foxit PDF Reader is extremely easy to use, just double click it to start and then click open button to open your PDF ********. If you want to print, click on "Print" button. If you want to setup the page layout for printing, select "Print Setup" from "File" menu. Foxit Reader 2.0 supports Windows 95/98/Me/2000/XP/2003.
Unlike Adobe® Reader, this one has size about than 4M, needs no installation and opens up immediately. You don't need to go throught lengthy installation process to start using Foxit PDF Reader, just UNZIP the downloaded "pdfrd.zip" package into any place you want, then run PDFReader.exe. You can set Foxit PDF Reader as your default PDF reader, so you can double click on PDF files to open them within Foxit PDF Reader.
Version 2.0 introduces many exciting new features, including interactive form filler, multi-******** UI support, on-demand download of add-on, self upgrade, ********** support, improved printing speed, streamlined UI and much more.


3.gif


22- Virtual Registry Mechanic 6.0.0.750
wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 760x505.
ipv4h3.gif


Quote: Registry Mechanic® 6.0.0.750 for Windows
With Registry Mechanic you can safely clean, repair and optimize the Windows® registry with a few simple mouse clicks! Problems with the Windows® registry are a common cause of Windows® crashes, slow performance and error messages. By using a registry cleaner regularly and fixing registry errors your system should not only be more stable but it will also help improve your system performance without expensive hardware upgrades. Learn more about the importance of a clean registry with our registry insight.
Registry Mechanic uses a high-performance detection algorithm to quickly identify missing and invalid references in your Windows® registry. These problems can occur for many reasons including being left-behind after the un-installation or incorrect removal of software, by missing or corrupt hardware drivers, or orphaned startup programs.
With a few easy steps Registry Mechanic will scan your entire registry for any invalid entries and provides a list of the registry errors found, you can then choose to selectively clean each item or automatically repair them all. For your convenience and protection Registry Mechanic can also make a backup of any repairs made so that you can easily recover any changes if required.


3.gif


23- Yahoo! Messenger 8.1.0.244
hwh0yq.jpg


Quote: Yahoo! Messenger is a popular instant messaging client and protocol provided by Yahoo!. Yahoo! Messenger is provided free of charge and can be downloaded and used with a generic "Yahoo! ID" which also allows access to other Yahoo! services, such as Yahoo! Mail, where users can be automatically notified when they receive new email. Yahoo! offers PC to PC telephone, file transfers, webcam hosting, **** messaging service, and chat rooms in various categories.


3.gif


24- MS Office 2003 Word and Excel only
rac9w7.jpg


Quote: Office 2003 in 70 MB!
What's Included with Microsoft Office Suite 2003 Professional:
* Microsoft Word 2003
Microsoft Office Word 2003, the latest version of the best-selling word processor, takes customer experience and feedback to deliver innovations you can use to create impressive-looking ********s and help you work better together.
* Microsoft Excel 2003
Microsoft Office Excel 2003 enables you to turn data into information with powerful tools to analyze, communicate, and share results. Excel 2003 can help you work better in teams, and help protect and control access to your work.
* Microsoft Outlook 2003
Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager is an enhanced version of Outlook 2003 that can help small businesses connect with customers by managing contacts, sales opportunities, and more all in one place.
* Microsoft PowerPoint 2003
Microsoft Office PowerPoint 2003 includes new tools to help you create, present, and collaborate on presentations that have more impact. Use PowerPoint 2003 to create exciting slide shows with graphics, *********s, and multimedia?and make them easier to present.
Instructions
UnRAR archive. Run Office2003.exe - It is a Self Extracting Setup program, so it will got through an install. This means that it will not prompt you for any details. Immediately after extracting you will see the setup begin to run. Wait for the setup to complete, then open Microsoft Office via Start - All Programs - Microsoft Office
Note: No serial or crack will be required.


3.gif


25- BSPlayer Pro v2.21.950
30crm0n.jpg


Quote: BS.Player ™ is used by more than 70 millions of multimedia users throughout the world and it has been translated into more than 90 ********s. All the downloaded versions of our FREE version exceed the sum of all downloads of competitive media players and payable DivX or DVD players. Because it does not use much of the CPU processing resources it is suitable for all those who use slightly less capable computers for their multimedia playback. Enjoy the playback of DVD movies of the highest quality.
Last, but not least - BS.Player ™ media player is a product for the worldwide consumers and therefore is equipped with a extensive subtitle options which enable the users to watch video content with subtitles from many popular subtitle formats (MicroDVD .sub, VobSub .sub + .idx, SubViewer .sub, (Advanced) SubStation Alpha .ssa or .ass, SubRip .srt, VPlayer .txt...).
BS.Player is the software movie player that supports all popular video and audio media file types, containers and formats such as:
DivX, avi, mpeg-1, mpeg-2, Xvid, 3ivx, QT QuickTime mov, RM Real media, OGM, Matroska , asf, wmv, DV, m1v, m2v, , mp4, mpv, swf, vob and wav, mpa, mp1, mp2, mp3, Ogg, aac, AC3, aif, ram, wma...


3.gif


26- XoftSpySE v4.31.245
345h7gk.jpg


Quote: Designed to scan the user's complete computer system to detect spyware parasites and quarantine the infected files for immediate protection, XoftSpySE is your fast, dependable anti-spyware defense.
Features:
* Complete PC scanning, including running processes, registry entries, files and folders
* Detects and removes: adware, spyware, pop-Up generators, keyloggers, trojans, hijackers, and malware
* One of the largest spyware definition data****s in the industry
* Automatic definition and feature updates
* Fast, powerful, and easy to use
* Comprehensive customer technical support
* Protects against identity and credit card theft.


3.gif


27- Spyware Doctor 5.0.1.200
wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 761x507.
339ugit.png


Quote: Protection Against: Spyware, Adware, Spyware Trojans, Keyloggers, Identity Theft, Hijackers, Tracking Threats, Rogue Anti-Spyware, Unwanted Software, Phishing, Popups and Bad Websites.

UnRAR on your USB key and run Portable_SpywareDoctor.exe it will :
- set ******** ((Deutsch, Dutch, English, French, Italian, Japanese & Spanish) according localisation of Windows
- preserve settings and registration of an installed version exept with update (program restart itself so launcher don’t restore settings).


3.gif


28- CuteFTP
wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 799x609.
2cg2err.gif


Quote: CuteFTP Pro is a new business class FTP client completely redesigned from the ground up. It contains the proven features found in the award-winning CuteFTP and many new additions such as a completely redesigned interface, multi-threaded transfers, simultaneous site connections, Secure Socket Layer (SSL) connections, and more. The result is a more powerful easy-to-use, well-designed application.

3.gif


29- USDownloader and Updater
30c6mw6.jpg


Quote: USDownloader V5, This rapidshare software is the newer version of USdownloader, you can select the rapidshare server to download file. This file include openssl, you must install this to get usdownloader working.

3.gif


30- Smac v2.0
24kwdo8.jpg


Quote: SMAC is a powerful, yet easy to use MAC Address Changer (Spoofer) for Windows VISTA, 2003, XP, and 2000 systems, regardless of whether the network card manufacturers allow this option or not. SMAC is developed by Certified Professionals (CISSP, CISA, MCSE) More about SMAC...
SMAC customers include companies such as Intel, HP, Boeing, Cisco, Siemens, CSC, Berkeley Lab, Sandia National Lab, Boingo Wireless, ABB, etc. Just to name a few... There has been 500,000+ SMAC downloads.
New Features in SMAC 2.0:
Automatically Activate new MAC Address right after changing it
Show the manufacturer of the MAC Address
Randomly Generate any New MAC Address or ****d on a selected manufacturer
Pre-load MAC Addresses List and choose the new MAC address from the list (Professional)
IPConfig" button - click to show network adapter (IPConfig) info to confirm changes
User-friendly GUI and easy-to-follow User Guide
Many NEW Features ****d on SMAC user feedback.


3.gif
 

Damas

Administrator
طاقم الإدارة
3.gif


31- PowerISO 3.8

og01w6.gif


Quote: PowerISO is a powerful CD/DVD image file processing tool, which allows you to open, extract, create, edit, burn, compress, encrypt, split and convert ISO files, and mount these files with internal virtual drive. It can process almost all CD-ROM image files including ISO and BIN. PowerISO can be used easily, which support ****l integration, con**** menu, drag and drop, clipboard copy paste.

3.gif


32- TuneUp Utilities 2008
sxcdx0.jpg


Quote: TuneUp Utilities 2008 will make Windows even faster, more comfortable and more secure than ever. All important aspects of system configuration, security, cleanup and maintenance can be accessed through a modern graphical interface: Configuring the system, making backups and performing maintenance can be easily carried out using the intuitive user interface--all easily done in one program at a single glance.

3.gif


33- Super AntiSpyware Pro 3.9.0.1008
wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 668x512.
t5416v.jpg


Quote: SuperAntiSpyware is an extremely thorough scanner. Multi-dimensional scanning and process interrogation technology will detect spyware other products miss. Real-time protection stops spyware from infecting your system. The First Chance Prevention scanning examines over 50 critical start-up ********s as your system starts and removes harmful software before it runs. Easily remove over 100,000 pests such as SpyLocked, WinFixer, SpyAxe, SpyFalcon, or SpywareQuake. Repair broken Internet connections, desktops, registry editing with a unique repair system. Scheduled scan and automatic updates keep you protected against zero-day threats. Dedicated threat research team scours the Web for new threats and provides daily definition updates. Complete support for Windows Vista.detection and removal.
Version 3.9.1008 features enhanced Vista support and an improved repairs system to repair system components damaged by spyware/malware.


3.gif


34- Real Desktop 1.19
2l9oc1y.jpg


Quote: Features:
* Functionality
o Change the size of the icons
o Rotate automatically into normal direction
o Fade automatically file names in/out
o Show or hide filenames
o Drag & Drop
* Running behaviour
o No performance losses with resting condition of the symbols
o Very less resources need
o Very efficient, thanks to the "Reality Engine"


3.gif


35- Ultimate Defrag 1.64
np1hci.jpg


Quote: Ultimate Defrag is the ultimate defragger and File Placement Optimizer. Defragging hard drives helps to restore your hard drive performance. File placement optimizing on the other hand, boosts your theoretical hard drive file access performance by up to 300% of manufacturers quoted averages (typical performance increase you'll experience is between 25 and 100%) by placing the files you want performance from onto the faster performing (outer tracks) areas of your hard drive. With UltimateDefrag - you can specify which individual files, programs or games you want the best performance from. The "Archive" function places all of your unused files out of the way and onto the slower performing areas of your hard drive.
UltimateDefrag is the world's most powerful defragger in terms of the file placement flexibility it gives you for defragging and strategically placing files on your hard drive - right down to the individual file level.


3.gif


36- ABBYY Pdf Transformer 2.0
xbwv3r.jpg


Quote: ABBYY PDF Transformer 2.0 Pro is designed to increase office productivity. This versatile product combines PDF conversion and PDF creation functionalities. PDF Transformer instantly and accurately transforms any type of PDF file into editable formats like Microsoft Word, Excel, HTML or TXT. It also provides the ability to generate PDF files directly from a Microsoft Word ********, Excel spreadsheet, PowerPoint presentation or Visio diagram. In addition, the program allows creating PDF files from any Windows application using a PDF printer driver.
PDF Transformer has a straight-forward, instructive interface that makes the product very easy to use. It is designed for business professionals that want to get things done as efficiently as possible and do not want to spend extra time to deal with complicated software.
Supported Formats
You can convert PDF to:
* Microsoft Word 2003/XP/2000 (DOC)
* Microsoft Excel 2003/XP/2000 (XLS)
* Rich **** Format (RTF)
* Searchable PDF
* TXT, HTML 4.0
Product Interface ********s not included, except english. Not included also few recognition ********s, but help files included.


3.gif


37- Paint.NET 3.10
ke6f4l.jpg


Quote: Paint.NET is free image and photo editing software for computers that run Windows. It features an intuitive and innovative user interface with support for layers, unlimited undo, special effects, and a wide variety of useful and powerful tools. An active and growing online community provides friendly help, tutorials, and plugins.
It started development as an undergraduate college senior design project mentored by Microsoft, and is currently being maintained by some of the alumni that originally worked on it. Originally intended as a free replacement for the Microsoft Paint software that comes with Windows, it has grown into a powerful yet simple image and photo editor tool. It has been compared to other digital photo editing software packages such as Adobe® Photoshop®, Corel® Paint Shop Pro®, Microsoft Photo Editor, and The GIMP.
The programming ******** used to create Paint.NET is C#, with a small amount of C++ for installation and ****l-integration related functionality. The source code is available under the terms of the MIT License.


3.gif38- BitSpirit
2cfy3jc.jpg


Quote: BitSpirit is a powerful and easy-to-use BitTorrent client which provides not only full BitTorrent protocol implementation but also many personalized features.It supports simultaneous downloads, download queue, UPNP port-maping, NAT traversal(UDP transport), select downloads from multiple files torrent package, disk cache, chatting with other peers, torrent market,ip-filter, etc. In 3.0 or above versions of BitSpirit, it also supports DHT network£¬which is ****d on Kademlia protocol£¬and fully compatible with Bittorrent official client.
Main features:
* Clean interface
* Multiple simultaneous downloads
* Disk cache mechanism
* Fast job resume
* File selecting support
* Powerful file manager
* UPnP port-mapping
* Instant Messaging support
* Gzip Data compression
* Speed control
* Scheduled downloading
* Torrent Market
* Shutdown computer when job done
* HTTP/SOCKS4/5 proxy support
* High speed
* Very low CPU & Mem usage.


3.gif


39- TypingMaster
21343zp.jpg


Quote: With TypingMaster Pro you can learn the touch typing technique and bring your keyboarding to a whole new level.
Your typing will become as easy and fluent as speaking, enabling you to complete writing tasks with a new level of efficiency. You will save loads of time as you create reports, emails and presentations much faster.
Additionally, you can stop hunting for keys and focus solely on your **** and ideas, giving yourself more freedom for creativity.
Accelerate your typing speed
With TypingMaster a novice keyboard user can learn to type many times faster. Clumsy typing will no longer interrupt the flow of your thoughts!
Get rid of typos
Get rid of those annoying typing errors and increase the quality of your ****s.
Save valuable work time
Learning to touch type will help save dozens of working hours each year as you type faster and do not need to correct errors constantly.


3.gif
40- WinAvi Video Converter 8.0
2rpbbdl.png


Quote: It is a software program for converting video formats at fast speeds and high quality.
WinAVI Video Converter supports almost all formats of video including :
AVI, MPEG1/2/4, VCD/SVCD/DVD,
DivX, XVid, ASF, WMV, RM,
QuickTime MOV, and Flash SWF.
Features
WinAVI Video Converter is software for video conversion. By using our product, users are released from the limitations and difficulties of video formats. It can support almost all formats of video including AVI, MPEG1/2/4, VCD/SVCD/DVD, DivX, XVid, ASF, WMV, RM, QuickTime MOV, Flash SWF. Also, it allows you to burn to VCD/SVCD/DVD. A powerful AV compress engine can complete a whole AVI movie conversion and burn it to DVD just in 1 hour. You can enjoy the film with your home & PC DVD Player.
AVI to DVD
AVI to MPEG
AVI to VCD
AVI to MPG
Flash SWF conversion
It can convert all formats to MPEG1/2, VCD, SVCD, and DVD and burn to VCD, SVCD, or DVD disc.
It can convert all video formats to AVI/WMV/RM/ASF/Divx/Xvid
QuickTime MOV conversion.
Real DVD Navigator encoder included.
DirectAC3 technology supports AC3 5.1, which is state of the art technology. It is up to 20% faster with AVI files including AC3 audio.
Real Dolby AC3 audio encoder included.
Burning VCD/SVCD/DVD.
Stunning video and audio quality.
User-friendly interface that is easy to use.
Has the option to preview the video in real-time.
Has the option to automatically shutdown your computer when the conversion has been completed.


3.gif


41- Driver Magician v3.16
2ev93j4.jpg


Quote: Driver Magician offers a professional solution for device drivers backup, restoration and update in Windows operating system. It identifies all the hardware in the system, extracts their associated drivers from the hard disk and backs them up to a ******** of your choice. Then when you format and reinstall/upgrade your operating system, you can restore all the "saved" drivers just as if you had the original driver diskettes in your hands. After one system reboot, your PC will be loaded and running with the required hardware drivers.
What's more, Driver Magician has a built in data**** of the latest drivers with the ability to go to the Internet to receive the driver updates. It saves lots of time to find the correct drivers and mature drivers will obviously increase the performance of hardware. If there are unknown devices in your PC, Driver Magician helps you to detect them easily and quickly with its built in hardware identifier data****.


3.gif


42- ProShow Producer
iyedew.jpg


Quote: ProShow Producer Feature Overview
Layers
* Add an unlimited number of layers to any slide.
* Drag and drop to easily add content to a show.
* Supports 100+ file types.
* Transparency support for PSD, PNG, TIFF and GIF files.
* Turn any layer into a fully-customized mask to conceal or reveal aspects of underlying layers.
* Add a gradient or solid color as a slide layer to a layer to get incredible results.
* Spice up a presentation using interactive slide actions to launch PDFs, spreadsheets, webpages and more.
* Set transition effects for individual layers.
Editing
* Optimize your workflow using built-in image correction tools like sharpen, colorize, saturate and more.
* Create enhanced borders for your photos and videos with ProShow Producer's all-new vignette effect.
* Create Hollywood-style greenscreen effects with the all-new Chroma Key Transparency tool.
* Specify opacity for any layer on a slide.
* Add depth to your composition by adjusting the color and opacity of a shadow on any layer in a slide.
* Crop and rotate your photos and videos with precision.
* Use the red-eye removal tool to correct any photo in your show in seconds.
Effects
* Use adjustment effects to produce spectacular effects. Make a video move through color shifts or create a sequence of photo fades.
* Add multiple keyframes to each adjustment effect.
Motion
* Add motion like pan, zoom and rotate to any layer on a slide for a cinematic effect.
* Zoom X and Y coordinates for a layer individually and zoom out further than ever before.
* Create complex motion paths by setting multiple keyframe points on the keyframe timeline.
* The fully-customizable slide preview grid allows you to accurately position your photos and videos on a slide.
Captions
* Control the font, size and color of captions in your slides.
* Use caption keyframing to create multiple caption motion effects on a single slide.
* Animate your captions with more amazing effects to choose from than ever before.
* Add interactive captions to launch actions like Pause, Resume, Next Slide, Previous Slide, Write Email and many more.
* Gain greater design control over captions with ProShow Producer's new caption styles, caption line spacing and caption character features.
Sounds
* Enhance slide shows by dropping in any MP3 or WAV audio file.
* Save an audio track directly from a CD and drop it right into your slide show.
* Crop your audio and set fades using the built-in Audio Trimmer.
* Built-in soundtrack waveform in slide list.
Backgrounds
* Add interest to your slide shows with solid colors, gradients, or videos as backgrounds.
* Use the new, built-in backgrounds to spruce-up your slide shows.
* Control the adjustment levels of your background content.
ProShow Producer Output Formats
* DVD (with PC playback)
* VCD (with PC playback)
* Autorun CD
* Self-contained EXE
* Share shows via email
* Streaming web show
* Free online show sharing
* Streaming Flash video
* Compressed AVI
* Uncompressed AVI
* QuickTime video
* High definition video (HD)
* Windows Media Video (WMV)
* New! Device Output
* New! Direct YouTube Uploading
* MPEG 1 and 2
* Screensaver
Productivity
* Use slide show templates to boost productivity.
* ProShow Producer provides native support for RAW files from digital cameras.
* Use ProShow Producer's Projects mode to streamline workflow.
* ProShow Producer's *******ed user interface includes a soundtrack waveform, a new slide options dialog and a favorites pane.
* Get a close-up view of your work with a click of the mouse using the new Full Screen View.
* Recover moved or misplaced files from a show easily with the new Find Missing Files feature.
* Take complete control over show timing with the new timeline view.
* New! Seamlessly control a live presentation with custom keyboard controls.
Business Oriented Features
* Capture Frames feature allows you to output JPEG files of each slide for printing.
* Watermark all the slides in your show with one click.
* Include your personal branding information and logo on PC shows and DVD menus to promote your business.
* Copy Protect CDs and EXE slide shows from unauthorized copying.


3.gif


43- Proxy Switcher Pro
qqsgo8.png


Quote: Proxy Switcher Features
Change proxy settings on the fly
Automatic proxy server switching for anonymous surfing
Works with Internet Explorer, Firefox, Opera and others.
Flexible proxy list management
Proxy server availability testing
Anonymous proxy server list.


3.gif


44- jv16 PowerTools 2007 ver 1.7.0.411
21acvgh.jpg


Quote: jv16 PowerTools is a full Windows optimization and tuneup utility suite which keeps your computer up and running.
Key Features
* Clean Windows registry
* Uninstall software
* Optimize Windows
* Improve your privacy
* Automatic backup feature
* Multilingual user interface.


3.gif


45- Photo Combiner
3cwtg.jpg


Quote: 1) You can make a artistic work, which commix two or more photos, is extremely innovative and perfect.
2) You can select a favorite photo as background, arrange multiple photos on the paper, then apply operations to them, such as adding sketch, rotating, resizing, adding frame, changing position, and changing overlay order.
3) The background can be with multi-effects, such as emboss, ****ure...
4) Can import pictures from a folder as foreground or background.
5) You can set perfect work as Wallpaper or send it to your friend via EMail.
It's easy to make sketch from photo.Convert your photo into color sketch, pen-and-ink, black and white sketch.
mask foreground. the foreground and background are harmonious.
And, your photo become fine line art, even indistinguishable from an artist work. Creation of artistic looking hand-drawings derived from photos. The usage is very easy.
More facile operations. You can make creation of artistic looking hand-draw.
Multi-color effect only with few clicks.
You can color up the line with the color that pick from the original photo.
And now, You can make a perfect wallpaper composed of two pictures. Transparent foreground on background.


 

Damas

Administrator
طاقم الإدارة


3.gif

46- Mp3 To Ringtone Gold v5.23
n4gs9g.jpg


Quote: MP3 To Ringtone Gold is a ringtone converter. It can be used to convert the popular compressed audio formats (mp3, wma, wav, ogg) to ringtone format (.mmf, .amr, .mp3, .wav, .qcp) and send them to your cell phone. It can be used to rip multiple audio CDs at once. It also can be used as an MP3 resizer for your MP3 mobile phone. You can save any part of your favorite MP3s to ringtone format. 64MB MP3 mobile phone can support more than 60 songs. Support drag and drop function (mp3).

3.gif


47- Paragon Partition Manager 8.5 Enterprise Server Edition
206n9g2.gif


Quote: Paragon powerful technologies deliver reliable and efficient disk management solution for enterprises. Paragon Partition Manager includes a vast set of advanced features, enterprise-level support and flexible licensing making it an ideal solution for servers.
Paragon Partition Manager Enterprise Server Edition is a complete solution designed especially to fulfill the needs of large enterprises in hard disk management. It enables IT-administrators to simplify their jobs while using their resources more efficiently.
KEY BENEFITS of Enterprise Server Edition:
Complete Server Partitioning Solution for Enterprises
Paragon Partition Manager Enterprise Server Edition is a full range partitioning and hard disk management solution designed especially for large enterprises. Since 1997 Partition Manager offers most effective and innovative technologies in the field of hard disk management.
It enables IT Professionals to create, format, resize, merge, undelete, move, copy, defragment and convert partitions safely and quickly for storing valuable company information, data files, applications, and operating systems.
A powerful ****** generator helps to create and run ******s to automate common partitioning task.
To maximize system performance Enterprise Server Edition furthermore provides a powerful defragment utility and the ability to adjust cluster sizes dynamically thus increasing system speed significantly.
With Paragon Partition Manager Enterprise Server Edition, IT Professionals are able to get optimum performance from servers, automate system management, save time, and last but not least reduce maintenance costs of their IT systems.
XP, 2003, Vista


3.gif


48- TNT Screen Capture v2.1.0
15of4ut.jpg


Quote: Whether you take a picture of your desktop, an application window or a particular group of controls, TNT handles it with ease. Only 3 different screen capture modes cover everything from application interfaces to popup menus. If you want the image to have a shadow, just tick the shadow option before you make the screenshot. Mouse cursor included? Just another option!
What makes TNT different is the quality of the built-in image filters and add-ons. Look at the detail on the left - it's the gradient soft shadow that creates the photorealistic effect. TNT automatically detects window shapes such as the rounded corners on Windows XP.


3.gif


49- Okoker ISO Maker v2.9
212zj3s.jpg


Quote: Okoker ISO Maker is a professional make and burn ISO tool. It can quickly create ISO files from your computer, and burn ISO files to a CD/DVD-R disc. The software can also rip your CD/DVD discs to an ISO file, and burn it. You can use the feature to get a CD/DVD image ISO file or copy your data CD/DVD disc quickly. It has a very beautiful interface, and is easy to use. Data DVD copy. It supports ISO DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM, CD-R, and CD-RW discs.
Features:
- Create ISO files from your computer
- Rip your CD/DVD discs to an ISO file
- Burn ISO files to your CD/DVD discs
- Very beautiful interface
- Easy to use.


3.gif


50- WhereIsIt 3.81
wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 799x566.
42q7p.gif


Quote: WhereIsIt is an application written for Windows operating systems, and designed to help you maintain and organize a catalog of your computer media collection, including CD-ROMs, audio CDs, diskettes, removable drives, hard drives, network drives, DVDs, or any other present or future storage media Windows can access as a drive.
The primary goal for WhereIsIt is to provide access to the contents of cataloged disks, even when they are not available on the system, or even not your own. You can browse their contents, search for items you need, use imported de******ions and thumbnails, and organize data using categories, flags etc.


3.gif


51- Internet Download Manager 5.12 build 8
2elqhbo.jpg


Quote: Internet Download Manager (IDM) is a tool to increase download speeds by up to 5 times, resume and schedule downloads. Comprehensive error recovery and resume capability will restart broken or interrupted downloads due to lost connections, network problems, computer shutdowns, or unexpected power outages. Simple graphic user interface makes IDM user friendly and easy to use.
Internet Download Manager screenshot Internet Download Manager has a smart download logic accelerator that features intelligent dynamic file segmentation and safe multipart downloading technology to accelerate your downloads. Unlike other download managers and accelerators Internet Download Manager segments downloaded files dynamically during download process and reuses available connections without additional connect and login stages to achieve best acceleration performance.


3.gif


52- Google Earth 4.2 Incl. Sky
11hufr8.jpg


Quote: Explore the Sky
Switch your view to see the sky above your Earth ********, and explore far-away galaxies, nebulae, and more. Zoom in to see imagery from the Hubble Space Telescope, learn about the lifecycle of a star, or even view the constellations. After all, the Earth doesn't sit in a vacuum... that would be an awful waste of space.
Features:
High-resolution photos, and more
When 3D terrain and buildings aren't enough, check out the new high-resolution photos. They line up with the terrain, so you can see the real deal superimposed on our 3D imagery. You can find the high-resolution photos in the Layers menu, along with new content such as traffic.
Create and Share Geographic Information
Millions of Google Earth users add and share geographic information every day using .KML, the Google Earth file format. In Google Earth 4 we’ve expanded that capability. Now you can view travel photos, hiking trails uploaded from your GPS, overlays of your own imagery, or large geographic data sets. You can even time-stamp the data to create *********s of how the world changes over time. Explore Google Earth Showcase for some popular examples.
Explore rich 3D content
Seeing 3D terrain and buildings is one of the coolest features of Google Earth. We’ve added higher-quality terrain data for many mountainous regions, as well as support for "****ured" 3D buildings - meaning bricks look like real bricks, glass looks like real glass, and overall, the world looks more like the real world. It's just one more step on the path of creating a life-like 3D model of the whole planet.


3.gif


53- eMule 0.48a
1499wzm.jpg


Quote: eMule is one of the biggest and most reliable peer-to-peer file sharing clients around the world. Many developers contribute to the project, so the network gets more and more efficient with every new version.
This last version eMule 0.48a fixes most problems with Windows Vista, adds a spam filter for searches, includes several graphic interface improvements, fixes some bugs and adds a lot of small changes.


3.gif54- CorelDraw 11
10fdkk7.jpg


Quote: CorelDRAW 11 introduces Symbols to its repertoire, too, so you can save and reuse drawing elements in a clip-board-style library. Using symbols saves considerable file space, which can be particularly important when drawing Web graphics.
Corel Photo-Paint 11 is to bitmap editing what CorelDRAW is to vector drawing. In many ways a competitor to Adobe Photoshop, the new version of Photo-Paint includes more improvements for Web artists. You can now slice images into a number of small parts to aid quick downloads and create rollovers for buttons and image maps, so they appear differently when pointed to or clicked. The program also supports JPEG 2000 files, so you can save your images in this new high-compression format.


3.gif


55- TubeHunter 9.7
2z9gom1.jpg


Quote: TubeHunter V9.7 downloads videos and music from YouTube, PornoTube, xTube, YouPorn, yuvutu, MySpace, ExpertVillage, ****cafe, iFilm, veoh, Flurl, Bebo, Westminsterkennelclub, Break, VSocial, Grouper, TopFreeMusicDownloads, Bolt, dalealplay, Yikers, Revver, Guba, Vidilife and Blip.tv, and saves them on your computer or directly to your iPOD.
All downloaded videos can be converted by TubeHunter to other video formats including AVI, MPEG4, DivX, XviD, iPOD Video, MPEG, WMV, RM, MOV, Sony PSP, Zune Video, 3GP, 3G2, SWF, FLV, M4A, MP3, MP4, WAV, OGG, AAC and AC3.
1. Convert video file to iPOD/ PSP/ Mobile/ Zune
2. Convert video file between all popular video formats
3. Convert your favorite DVD movie to all most popular video/audio formats, or to iPOD/ PSP/ Mobile/ Zune.
4. Convert videos from LimeWire/ BearFlix/ BearShare to iPOD/ PSP/ Mobile/ Zune or to other video formats
TubeHunter does not have any spyware or adware. No personal information is collected, stored, or transmitted by TubeHunter. Tubehunter does not modify your web browser or registry. It does not install any browser plugins or hijackers.


3.gif


56- Macro Recorder
wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 654x533.
1zflqhi.gif


Quote: With our macro recorder, you can record & re-play your recurring tasks. It is so easy that even a computer novice can use it efficiently. It will take you through a simple 3-step process: New Save Run
Workspace Macro features unique SMART Macro Technology:
* SMART Macro Technology gives intelligence to your macros. It senses & automatically adjusts to changes between record and re-play conditions. This provides you with accurate, reliable & trouble-free macros.
* It provides great options like “High-Speed macro replay” to decrease the time taken to run your Windows macros, without compromising on accuracy and reliability.
(See our accuracy & reliability money back guarantee)
Save thousands of clicks and keystrokes. Reduce your repetitive tasks to a single mouse click or a keystroke!
Use Workspace Macro for all kinds of tasks.
Other Key Features:
* All the recorded macros are stored on your local computer, thereby ensuring your privacy and security. You can also password protect macros with powerful password encryption.
* Many powerful ‘Repeat’ options allow you to replay mouse & keyboard macro repeatedly at pre-defined intervals.
* Schedule and run your keyboard & mouse macro at pre-defined time.
* Our macro recorder comes with a customizable user interface & multiple skins like ‘Classic' or translucent ‘Aqua’.
* Integration with Launch-n-Go provides capability to instantly launch macros using hotkeys & keyword.
* Advanced keyboard macro & mouse macro capabilities like macro de******ion, macro management, macro status, basic and advanced modes and much more.


3.gif


57- Recover My Files 3.9.8.5875 Portable
osaec1.jpg


Quote: Recover My Files data recovery software will recover deleted files emptied from the Windows Recycle Bin, or lost due to hard drive format, virus infection, unexpected system shutdown or software failure. It has full options to search Windows temporary folders and can even locate and recover files that have never been saved! Recover My Files data recovery software requires no special technical skill. It is compatible with Windows XP and works with FAT 12, FAT 16, FAT 32 and NTFS file-systems. Recover deleted files from Jaz, Zip disk, other removable storage media and digital camera media. It will unerase, and recover deleted files with ease.
Recover My Files has such features, like : Preview deleted files, Recover formatted drives, Complete hard drive scan.
Recover My Files? data recovery software will find any type of file, but includes specific support for more than 300 file types in the following broad categories:
- Recover deleted email;
- Recover deleted ********s;
- Recover deleted archives;
- Digital Photo recovery;
- Recover deleted music and video.
Specific support for:
- Recover Deleted Zip files
Recover My Files Data Recovery Software will recover deleted .ZIP, .RAR, .GZIP, .TAR, .LZH and .CAB files that have been emptied from or by-passed the Windows Recycle Bin.
- Recover Deleted Adobe .PDF Files
Recover My Files data recovery software will recover deleted Adobe .PDF files which have been emptied from or by-passed the Windows Recycle Bin.
- Recover Deleted AutoCAD files (.DWG files)
Recover My Files Data Recovery Software will recover deleted AutoCAD DWG files. It will find deleted AutoCAD files which have been emptied from the Windows Recycle Bin, or files that have been lost due to a system crash or hard drive format.
- Recover Deleted Photoshop PSD files
Recover My Files data recovery software will recover deleted Adobe Photoshop .PSD files which have been emptied from or by-passed the Windows Recycle Bin.
- Recover Deleted Tax, Data****, and Finance files
Recover My Files data recovery software will recover a wide variety of deleted financial, tax and data**** files. It includes specific support for the following types of deleted financial files:
- Recover deleted data****s and financial files:
Access Data**** ( .mdb)
Access Project ( .adp)
Ancenstry Family Tree ( .aft)
CanTax T1 Personal ( .p96 .p97 .p98 .p99 .p00 .p01 .p02 .p03 .p04 .p05 .p06 .p07)
CanTax T2 Corporate ( .c96 .c97 .c98 .c99 .c00 .c01 .c02 .c03 .c04 .c05 .c06 .c07)
D****-FoxPro Data**** file ( .dbf .scx .dbc)
EndNote ( .enl)
FLG File ( .flg)
FoxPro Executable ( .fxp)
Inter**** Backup ( .gbk)
Inter**** Data**** ( .gdb)
Lacerte Tax ( .mdx)
Lacerte Tax Individual ( .id0 .id9 .sd0 .sd9 .pd0 .pd9 .fd0 .fd9)
Microsoft Money ( .mny)
MS-SQL Server Data**** ( .mdf)
MS-SQL Server Log ( .ldf)
MYOB Data ( .dat .prm .pls)
Omnis Data**** file ( .df1 .lbr .ohf .lbs)
Quickbooks Backup file ( .qbb)
Quickbooks QBW file ( .qbw)
Quicken QDF file ( .qdf)
QuickTax file ( .q99 .q00 .q01 .q02 .q03 .q04)
SAS ASCII Data File ( .sas)
SAS Binary Data file ( .sas7bdat;sd2)
SPSS ( .sav)
TaxAct ( .ta5)
TaxCut file (2000-3) ( .t00 .t01 .t02 .t03)
TurboTax file ( .tax)
- Recover iPOD Files
Recover deleted music and video, including .mov, iTunes .m4a, .mp3 etc.
- Recover 300+ file types: graphics, ********s, archives, email files, data****s and financial files.


3.gif


58- Total Commander Ultima Prime 3.5
e13xqw.jpg


Quote: Total Commander Ultima Prime is an extended version of Christian Ghisler's Total Commander.
Total Commander Ultima Prime contains the latest version of Total Commander, extended main menu and toolbar, numerous plugins, changed layout and other elements.
The newest TC UP brings another new features, which will satisfy a lot of users.
The first change is adding the most popular, free video files editor - VirtualDub. The next important change is adding to the project XnConvert tool, created for batch images conversion. Since now it is possible to change many images properties (i.e. resolution) just via two mouse button clicks. Another big step is giving the possibility to delete any file (even locked by operating system) by using ForceDel application. According to the users requirements, new Windows Explorer's mouse menu item is available now. Thanks to this extension, any folder can be browsed in Total Commander and any file can be opened in project's associated application.
Installer's features has grown again. Whole project is available in Chinese versions too.
Dozen of plugins and applications has been updated to the newest versions (AIMP 2.10, Free Download Manager 2.5 build 745, Miranda IM 0.8.0 alpha build #8, Notepad++ 4.7.5, µTorrent 1.7.7 build 9179).
WHAT'S NEW IN VERSION 3.5:
* Added „VirtualDub" video files editor - thanks to Avery Lee for agreement to include this application in TC UP.
* Added „XnConvert" batch images conversion utility - thanks to Pierre Gougelet for agreement to include this application in TC UP.
* Added „ForceDel" application for removing locked files - thanks to Maciej Adamczyk for a lot of work for developing his application.
* Installer code has been upgraded - thanks to Pawe³ Porwisz.
* Added Windows Explorer con**** menu.
* „AIMP" application update to the newest version (2.10).
* „Free Download Manager" application update to the newest version (2.5 build 745).
* „Miranda IM" application update to the newest version (0.8.0 alpha build #
icon_cool.gif
.
* „Notepad++" application update to the newest version (4.7.5).
* „µTorrent" application update to the newest version (1.7.7 build 9179).
* Added Chinese ******** version – thanks to the efree.
* Other plugins have been updated to the newest version.
* Some bugs have been fixed.


3.gif


59- Windows Live Messenger 8.1
j7w8yw.png


Quote: With Windows Live Messenger, you can connect with your Yahoo! Messenger with Voice contacts. It's as easy as adding their Yahoo! e-mail addresses. Forget needing multiple accounts to talk to all your friends—you'll be able to see when they're online and communicate with them from one place.
Speak your mind: Have a high-quality voice conversation using PC-to-PC Calling. Free.*
Those old science fiction movies with TV phones? That's what the new Messenger will give you, only better: live, full-screen (640x480) video.**
Drag a file onto a contact’s name. You’ve just created a Sharing Folder. Now you and your contact can get to all the files in the folder any time, even if one of you is offline.
See a little mobile icon next to a friend's name? Just right click to send a **** message.†
With Windows Live Contacts, whenever your contacts update their information, it will also be changed in your Messenger address book. Instantly. (Your Windows Live Hotmail address book will be updated, too.)
Headlines, sports scores, traffic, or just about anything else you want to keep up with—get pop-up notifications of things as they happen.
System Requirements:
Operating system
Microsoft Windows XP SP2 or Windows Vista
Processor
Minimum 800 MHz processor
Memory
Minimum 128 MB of RAM (256 MB or more recommended)
Browser
Internet Explorer 6 or later
Internet connection
Internet functionality requires dial-up or broadband Internet access (provided separately). Local or long-distance charges may apply.
Resolution
Minimum 800 x 600 (1024 x 768 or larger recommended)
(Windows 2003 Server (Win2K3) and Windows XP x64 are not supported).


3.gif


60- Hide IP v3.50
mkj15c.gif


Quote: Hide IP is the software you are looking for! Keeping your privacy is simple and easy: the only thing you need to do is open Hide IP. Hide IP will find the proxy server available to you and set it as your proxy server automatically. There is nothing need you to concern. Hide IP have done everything for you!

Key Features of Hide IP Platinum:
- Hide IP Platinum searches for HIGH anonymous proxy server and makes you complete invisible to any websites you are surfing
- Protect you from any website that wants to monitor your reading interests and spy upon you through your unique IP address - your ID in the Internet
- Avoid your personal information be used to send you spam and junk emails by many marketers and advertising agencies who having information about your interests and knowing your IP address as well as your email
- Keeping your computer away from hacker attacks by hiding your IP address as well as information about your operation system
- Ability to frequently change IP addresses increases privacy
- Enable and disable Hide IP Platinum as your wish with a single click
- Bypass the restrictions by some owners of Internet resources on users from certain countries or geographical regions
- Post on bulletin boards without displaying your real IP address
- Use with a web ****d mail service to send anonymous email
- Doesn't like oher services force you to pay a monthly fee for anonymous surfing. For a low one-time price, you can visit whatever web sites without anyone ever finding out
- Works with Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox in Windows 98, ME, 2000, XP, 2003.


3.gif
 

Damas

Administrator
طاقم الإدارة


3.gif

61- VLC player portable
wb5idl.jpg


Quote: VLC media player is a free software media player by the VideoLAN project.
It is a highly portable multimedia player, encoder, and streamer supporting many audio and video codecs and file formats as well as DVDs, VCDs, and various streaming protocols. It is able to stream over networks and to transcode multimedia files and save them into various different formats. VLC used to stand for "VideoLan Client", but that meaning is deprecated.
VLC Media Player Portable is the popular VLC media player packaged as a portable app, so you can take your audio and video files along with everything you need to play them on the go. You can place it on your USB flash drive, iPod, portable hard drive or a CD and use it on any computer, without leaving any personal information behind.
* System Requirements: Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista (Note: Win 95/98/Me are not officially supported).


3.gif


62- Kaspersky Antivirus v7.0.0.120
wwch3n.jpg


Quote: Kaspersky® Anti-Virus 7.0 provides you with traditional anti-virus protection ****d on the
latest protection technologies. You can work, communicate, surf the internet and play online
games on your computer safely and easily.
Product Highlights
* Three protection technologies against new and unknown threats: 1) Hourly automated data****
updates, 2) Preliminary behavior analysis, 3) On-going behavior analysis. New!
* Protection from viruses, Trojans and worms
* Protection from spyware and adware
* Real-time scanning for email, Internet traffic and files
* Protection from viruses when using ICQ and other IM clients
* Protection from all types of keyloggers. Improved!
* Detection of all types of rootkits. Improved!
* Automatic data**** updates
Additional Features
* Rollback of unwanted changes on your computer
* Self-defense of the antivirus program from being disabled or stopped
* Tools for creating a Rescue Disk
* Free technical support.


3.gif


63- Flashget 1.8 portable
wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 803x530.
149qe84.jpg


Quote: FlashGet (formerly JetCar) is specifically designed to address two of the biggest problems when downloading files: Speed and management of downloaded files. If you’ve ever waited forever for your files to download from a slow connection, or been cut off mid-way through a download - or just can’t keep track of your ever-growing downloads - FlashGet is for you. FlashGet can split downloaded files into sections, downloading each section simultaneously, for an increase in downloading speed from 100% to 500%. This, coupled with FlashGet’s powerful and easy-to-use management features, helps you take control of your downloads like never before.
FlashGet displays download progress in ranks of glittering dots, but its acceleration is not as pronounced as most. Its inability to start a download without confirmation makes for slow starts. We ran into difficulty locating configuration settings, a problem aggravated by a help system that apparently belongs to an earlier version. Nonetheless, the software managed and categorized our sample downloads efficiently. FlashGet supports over 30 ********s!
* Speed: FlashGet can automatically split files into sections or splits, and download each split simultaneously. Multiple connections are opened to each file, and the result is the the most efficient exploitation of the bandwidth available. Whatever your connection, FlashGet makes sure all of the bandwidth is utilized. Difficult, slow downloads that normally take ages are handled with ease. Download times are drastically reduced.
* Management: FlashGet is capable of creating unlimited numbers of categories for your files. Download jobs can be placed in specifically-named categories for quick and easy access. The powerful and easy-to-use management features in FlashGet help you take control of your downloads easily.
FlashGet Highlights:
- Speed. The ability to split files into up to 10 parts, with each part downloading simultaneously. Up to 8 different simultaneous download jobs. FlashGet just might be the fastest download software around!
- Organize. Categorize files with FlashGet’s integrated & simple-yet-powerful file management features before your files engulf you!
- Mirror search. Automatically search for the fastest server available for the fastest possible downloads.
- Automatically have FlashGet dial up, hang up & shut down the computer when you’re not around!
- Schedule to download files whenever you feel! Whether it’s while you snooze or during off-peak periods, certain times each weekday, weekend or whatever. The choice is yours!
- Manage your copious downloaded files with FlashGet’s simple yet powerful user interface. Automate your FlashGet downloads with a browser click! Supports Internet Explorer, Netscape and Opera* web browsers. *with freely downloadable plug-in.
- Superior ease-of-use. FlashGet’s interface is logical, integrated, informative and customizable. Queue your downloads with FlashGet’s logical queuing system.
- Control the download speed limit so that downloading files doesn’t interfere with your web browsing!
- Easily see any aspect of your downloads at a glance. Whether it be server status messages, monitoring splits, amount downloaded, time left…whatever! No excessive clicking into multiple open windows to see what’s going on!
- Customize the the FlashGet toolbar and user interface, including the Graph and log window colors. Support for proxy servers for maximum downloading flexibility.
- Speak your ******** with FlashGet’s auto-select ******** capabilities (20+ selectable ********s available).
- Check for FlashGet updates from within FlashGet.
- Monitor your download progress, server status messages and download splits graphically with the easiest, most functional user interface around!
- BT. BitTorrent files download support!
- Vista. Compatible with Vista
+ much, much more!3.gif64- Adobe After Effects CS3
2pzeetf.jpg


Quote: Adobe After Effects CS3 Professional software is an essential upgrade. Design vector graphics, create more organic movements, and expedite delivery with new integration and collaboration features.
f_down1m_d6f21a6.png

http://rapidshare.com/files/10417223..._on_.part1.rar
http://rapidshare.com/files/10415681..._on_.part2.rar

3.gif


65- Adobe Fireworks CS3
dwxtnl.jpg


Quote: Create and edit vector and bitmap images, and edit native Photoshop® and Illustrator® files.
Top features
Vector and bitmap editing
Create and edit vector and bitmap images, and import and edit native Adobe® Photoshop® and Adobe
Illustrator® files.
Image optimization
Optimize graphics for virtually any delivery scenario with preview, cross-platform gamma
preview, selective JPEG compression, and a wide range of export controls.
Efficient Photoshop and Illustrator integration
Import Photoshop (PSD) files while retaining hierarchical layers, layer effects, and blend
modes. Save Adobe Fireworks® (PNG) files back into Photoshop (PSD) format. Import Illustrator
(AI) files while retaining graphic integrity, including layer, group, and color information.
Rapid prototyping
Prototype interactive layouts for websites and rich Internet applications. Export website
prototypes to Adobe Dreamweaver® and RIA prototypes to Adobe Flex™.
Multipage support
Use the new Pages panel to create multiple pages in a single ******** (PNG file), and share
layers across multiple pages. Each page can contain its own slices, layers, frames, *********s,
and canvas settings, making it easy to simulate website flow in a prototype.
Hierarchical layer organization
Organize and manage your prototypes with a new hierarchical layer structure — similar to the one
in Adobe Photoshop — that enables you to easily organize web layers and pages.
Filter effects
Apply lighting effects, shadow effects, styles, and blend modes, including seven new blend modes
from Photoshop, to add depth and character to **** and symbols.
Jump-start your prototyping with a common library of graphic symbols, **** symbols, and
*********s frequently used in web applications, forms, interfaces, and websites.
Intelligently scale buttons and graphic symbols (in vector or bitmap) with 9-slice scaling.
Combine 9-slice scaling with the new Auto Shape library to accelerate website and application prototyping.
Streamlined Dreamweaver and Flash integration
Copy any ****** in Fireworks CS3 and paste it directly into Dreamweaver CS3. Create pop-up menus
that can be saved as CSS and HTML. Export Fireworks (PNG) files directly to Flash CS3
Professional while maintaining vectors, bitmaps, *********s, and multistates, and then edit in Flash CS3.


3.gif66- Jet Audio 6.28 VX Plus Portable
bigsm.jpg


Quote: *Supports All Major File Formats
* Video Conversion
* Audio CD burning
* Recording
* Tag Editing
* Multi-channel sound ouput
* Crossfade
* Skin
* Subtitles
* Internet CD Data****
* Convenient album management & Playlist
* Utilities
* Remote Controller
* Media Center Window
* Audio Conversion
* Audio CD Ripping
* Internet Broadcasting
* Various sound effects
* Speed Control
* Resume
* Synchronized Lyric (Karaoke)
* Alarm & Timer
* Equalizer
* Superb Crystal-Clear Sound
* Toolbar mode.


3.gif


67- LimeWire PRO 4.16.6
wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 836x636.
293jzlv.jpg


Quote: The latest and greatest new additions to LimeWire 4.16
Bittorrent Support Built-In
Many ways to get files -- all in one application!
Better Control Over Shared Folders
Revamped sharing options give you finer control over what goes onto the network.
System Tray Notifications
See when your downloads finish, no matter what app you're in.
Mojito DHT (Distributed Hash Table) Support
Better locates those rare files and makes it easier to resume stalled downloads.
TLS (Transport Layer Security) Support
Keep your connections safe & secure.
And LimeWire still has all of these great features:
NO BUNDLED SOFTWARE OF ANY KIND!
No spyware. No adware. Guaranteed.
Firewall to Firewall Transfers.
Since about 60% of users are currently firewalled, this feature greatly increases the amount of content on the network.
Faster network connections.
Using new "UDP Host Caches", LimeWire starts up and connects faster than ever before!
Universal Plug 'N Play.
UPnP support allows LimeWire to find more search results and have faster downloads.
iTunes Integration.
Windows and Mac users can now take advantage of LimeWire's iTunes integration.
Creative Commons Integration.
LimeWire now recognizes OGGs and MP3s licensed under a Creative Commons License.
"What's New?" feature.
Users can browse the network for the most recent content additions.
Search drill down results.
Searches in LimeWire now immediately display information that fully describes files.
Proxy support.
Users can now use web proxies to route their downloads to protect their identity.
Support for International searches and International groups.
Users can now search in any ********, and LimeWire ensures that a user will be connected to other users with their own ******** to aide international users to receive search results in their native ******** and to find content from sources that are close to home.


3.gif68- Adobe Lightroom 1.3
2hpm92t.gif


Quote: New Adobe® Photoshop® Lightroom™ software is the professional photographer's essential toolbox, providing one easy application for managing, adjusting, and presenting large volumes of digital photographs so you can spend less time in front of the computer and more time behind the lens. So you can spend less time sorting and refining photographs, and more time actually shooting them. Its clean, elegant interface literally steps out of the way and lets you quickly view and work with the images you shot today, as well as the thousands of images that you will shoot over the course of your career. Because no two photographers work alike, Adobe Lightroom adapts to your workflow, not the other way around.
Lightroom lets you view, zoom in, and compare photographs quickly and easily. Precise, photography-specific adjustments allow you to fine tune your images while maintaining the highest level of image quality from capture through output. And best of all, it runs on most commonly used computers, even notebook computers used on ********.


3.gif


69- Adobe Acrobat Reader 8
24o4zf8.png


Quote: Scan to PDF with OCR
Scan paper ********s with OCR technology to create compact, searchable Adobe PDF ********s.
Convert e-mail to Adobe PDF files
Convert e-mail in Microsoft Outlook or Lotus Notes to Adobe PDF ********s to facilitate searching, archiving, and retrieval. (Windows only)
Capture web pages as Adobe PDF files
Convert web pages to Adobe PDF ********s to easily print, archive, mark up, or share. (Windows only)
Combine files from multiple applications
Combine and optimize ********s
Combine ********s, drawings, and rich media content into a single, polished Adobe PDF ********. Optimize file size, and arrange files in any order regardless of file type, dimensions, or orientation.
Maintain individual file security settings
Maintain individual digital signatures and security settings in PDF files and forms when combining them into a single PDF package.
Include only the pages you need
Specify which pages, layouts, or sheets should be included from source files in your final, combined Adobe PDF ********.
Optimize Adobe PDF output
Select from multiple file size and quality settings to optimize PDF output for your intended purpose.
Quickly regenerate a combined PDF file
Re-create a combined Adobe PDF ******** after revising source files, without having to locate and gather the native files again.
Unify with headers, footers, and watermarks
Automatically remove headers and footers from source files and add unifying headers, footers, or watermarks to your combined Adobe PDF ********.
Attach native files
Share source files by attaching them to your Adobe PDF ******** in their original, native formats.
Enhance and extend ******** collaborationConduct e-mail–****d reviews
Initiate a ******** review in Adobe PDF via e-mail. Merge inbound comments and markups from all reviewers into one PDF ******** with a single click.
Manage shared reviews
Easily conduct shared reviews — without IT assistance — that allow review participants to see one another's comments and track the status of the review.
Enable collaboration tools in Adobe Reader
Enable users of free Adobe Reader® software* to participate in e-mail– or server-****d reviews using all of the commenting and markup tools in Acrobat 8 Professional, including notes, stamps, highlighter, pencil, lines, shapes, and more.
Track reviews and manage comments
Track which reviewers have contributed feedback, send reminders, and add new participants. Easily compile all comments into a single Adobe PDF ********.
View and print comments
View and print feedback for easy reconciliation. Sort comments by author, date, or page. Search comments for words or phrases.
Export comments to Word or AutoCAD
Select and export comments back to your original Word or AutoCAD file. Comments appear in Word as tracked changes and in AutoCAD as a separate layer.
Streamline data collection with Adobe PDF formsGet started with form templates
Take advantage of an existing library of common form templates, such as human resources forms, invoices, and expense reports. (Windows only)
Easily create forms
Create fillable forms for distribution by e-mail or on the web from scanned paper, PDF ********s, Microsoft Word ********s, or Excel spreadsheets.
Auto-recognize form fields
Automatically locate form fields in static PDF ********s and convert them to interactive fields that can be filled electronically by anyone using free Adobe Reader software*.
Optimize form workflow
Easily distribute forms; combine collected forms into a searchable, sortable PDF package; and export collected data into a spreadsheet.
Enable form features in Adobe Reader
Enable users of Adobe Reader software* to type information directly into Adobe PDF forms and save them locally for offline use.†
Apply advanced ******** security and controlsApply passwords and assign permissions
Restrict access to Adobe PDF ********s using 128-bit encryption. Set ******** permissions to help restrict who can print, save, copy, or modify a ********.


3.gif70- Everest Ultimate Edition v.4.20.1292
wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 770x768.
6gh0mb.jpg


Quote: EVEREST Ultimate Edition is an industry leading system diagnostics and benchmarking solution for enthusiasts PC users, ****d on the award-winning EVEREST Technology.
During system optimizations and tweaking it provides essential system and overclock information, advanced hardware monitoring and diagnostics capabilities to check the effects of the applied settings.
CPU, FPU and memory benchmarks are available to measure the actual system performance and compare it to previous states or other systems.
Furthermore, complete software, operating system and security information makes EVEREST Ultimate Edition a comprehensive system diagnostics tool that offers a total of 100 pages of information about your PC.


3.gif71- Mask Surf Standard (anonymous surfing)
ek2uk9.jpg


Quote: Mask Surf StandardWith Mask Surf, you can easily mask or hide the information related to your OS type and version, browser, system ********, as well as the IP address that you are working from. In its work, Mask Surf relies on Tor – a network of virtual tunnels that allows people and groups to improve their privacy on the Internet. If you are looking for simple, affordable and 100%-reliable solution for anonymous surfing, make sure you don’t miss Mask Surf!

3.gif72- QuickTime Professional 7.2.0.240
2rfxchg.jpg


Quote: About QuickTime 7.2
QuickTime 7.2 addresses critical security issues and delivers:
- Support for full screen viewing in QuickTime Player
- Updates to the H.264 codec
- Numerous bug fixes
This release is recommended for all QuickTime 7 users.


3.gif

73- Banner Maker Pro 6.0.8
wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 696x504.
28lxmk9.png


Quote: NFO: Banner Maker Pro is a software that quickly (and easily!) allows you to create web-****d banner ads, web buttons, animated GIFs, logos, image ads and other web graphics. It’s not just for banners!
By using a wizard-like interface, Banner Maker Pro allows you to easily create professional looking banners, buttons, and graphics for web pages in just minutes. Simply follow the tabs at the top of the program to go step-by-step in the image making process. When you have completed the image, just save it as a GIF or JPEG and add it to your website.Create an animated banner or button in less than 5 minutes! No graphics expertise needed.3.gif


74- Ad Aware 2007 7.0.1.3 Professional edition
14n0cw.png


Quote: Key features of Ad-Aware 2007 Pro:
-Redesigned Engine – Benefit from superior program flexibility and more accurate scanning methods with all-new program architecture.
-The Scheduler – Set automatic scans and updates to fit your personalized needs.
-Ad-Watch RegShield – Improved protection against attempted registry changes, a favorite target for many forms of malware.
-Ad-Watch Connect – Open a new channel to identify keyloggers and identity theft attempts with this convenient snapshot of programs actively connected to other networks.
-TrackSweep - Control privacy by erasing tracks left behind while surfing the Web on Internet Explorer, Firefox, and Opera, with one easy click.
-Extensive Detection Data**** – Stay protected with priority updates from our extensive library of identified and analyzed spyware.
-Ad-Watch Real-Time Monitor - Proactively detect malware and parasites so malicious applications are intercepted before they install on your PC.


3.gif75- Trojan Remover 6.6.5 Build 2500
24dkhht.jpg


Quote: Trojan Remover aids in the removal of Malware - Trojan Horses, Worms, Adware, Spyware - when standard anti-virus software either fails to detect them or fails to effectively eliminate them. Standard antivirus programs are good at detecting this Malware, but not always so good at effectively removing it. Trojan Remover is designed specifically to disable/remove Malware without the user having to manually edit system files or the Registry. The program also removes the additional system modifications some Malware carries out which are ignored by standard antivirus and trojan scanners.
Trojan Remover aids in the removal of Malware - Trojan Horses, Worms, Adware, Spyware - when standard anti-virus software either fails to detect them or fails to effectively eliminate them. Standard antivirus programs are good at detecting this Malware, but not always good at effectively removing it.
Trojan Remover is designed to work on Windows 98/ME/2000/XP/Vista. The program is not, at present, compatible with any 64bit version of Windows.
The majority of Virus and Trojan Scanners are well able to detect malicious software - Trojan Horses, Internet Worms, Adware/Spyware etc. - but are not always very efficient in removing them once they have been triggered.
Trojan Remover is designed specifically to disable/remove Malware without the user having to manually edit system files or the Registry. The program also removes the additional system modifications some Malware carries out which are ignored by standard antivirus and trojan scanners.
Trojan Remover scans ALL the files loaded at boot time for Adware, Spyware, Remote Access Trojans, Internet Worms and other malware. Trojan Remover also checks to see if Windows loads Services which are hidden by Rootkit techniques and warn you if it finds any.
Version 6.6.5
Added new heuristic detection routine for Adware.NaviPromo files.
Improved detection of usermode rootkitted files.
Added routines to remove hidden registry keys/values during PC restart if they cannot be removed normally.
Added information on whether UAC is enabled/disabled in Windows Vista/Server 2008.


3.gif
 

Damas

Administrator
طاقم الإدارة


3.gif

76- Reset & See XP Admin Password
34rf7tf.jpg


Quote: Windows Admin Hack allows you to reset the administrator password on Windows 2000 & XP.
You can reset your XP Password with this program.
Just Burn and Boot with CD.


3.gif


77- Animagic GIF Animator Ver 1.22
2dkzpu0.jpg


Quote: An easy to use yet very full featured animated GIF creator, AniMagic has easy color optimization and a transparent color picker. It also includes special effects like fade in and out, wipe and more.

3.gif


78- PlayStation Portable Emulator For PC
2zebe5z.jpg3.gif


79- Babylon 7.0.1.4 Multi********
1t0j7r.jpg


Quote: Babylon 7 is the world's leading dictionary and ******** translation software. Babylon offers you the most intuitive tool for all your translation needs. With Babylon you can quickly translate emails, web pages, ********s, instant messages, and more. All you have to do is click on the word or **** that you want to translate and a small window instantly appears with the desired results from Babylon's extensive data**** of ******** dictionaries, glossaries and conversion tools.
Babylon offers its users a wide range of titles from the world's premier publishing houses including Oxford University Press, Britannica, Merriam-Webster, Larousse, Vox, Langenscheidt, Pons, and Taishukan. New version Babylon six offers **** translation in 17 ********s in addition to single word and phrase translations - all in a single click, results from Wikipedia encyclopedia in nine ********s, automatic spelling feature, and accurate results in a single-click from a wide range of authoritative sources.
Babylon 7 - an easy and intuitive translation and dictionary software in over 75 ********s. With Babylon 7, **** translation has never been easier, no more "copy/paste" or unnecessary browser windows. Just click on any **** in Word, Excel, emails, instant messaging, web pages and other desktop applications. All you need is a single click away.
Babylon 7 features:
* Single Click activation
* **** translation - in 17 ********s
* Results from the world's leading publishers
* Encyclopedias including Wikipedia content
* Translations in more than 75 ********s
* Unit Conversions - Convert currencies, measurements and time
* Writing Tools for English
* Spelling Alternatives
* Technical Requirement.


3.gif


80- Norton Partition Magic 8.05
2ijnrd1.jpg


Quote: Symantec's Norton PartitionMagicâ„¢ 8.0 lets you easily organize your hard drive by creating, resizing, copying, and merging disk partitions. Separate your operating system, applications, ********s, music, photos, games, and backup files to reduce the risk of data loss if your system crashes. You can also use multiple partitions to run different operating systems safely and efficiently.
BootMagic. A piece of software that is loaded each time that a PC is booted. The software allows the user to select which operating system to run on a multiple boot system.
Key Features
* Divides a single hard drive into two or more partitions
* Lets you safely run multiple operating systems on the same PC
* BootMagic makes it easy to switch between different operating systems
* Allows you to copy, move, resize, split, or merge partitions as neededwithout losing data
* How-to wizards guide you step by step through the partitioning process
* Intuitive Windows-****d browser lets you find, copy and paste files in both Windows and Linux® partitions
* Allows you to create and modify partitions up to 300 GB*
* Supports USB 2.0, USB 1.1, and FireWire external drives**
* Supports FAT, FAT32, NTFS, Ext2, and Ext3 file systems
* Converts partitions among FAT, FAT32, and NTFS without losing data
* Allows you to enlarge an NTFS partition without restarting your computer
* Resizes NTFS system clusters to the most effective size
* Supports operations on partition sizes as large as 300 GB when partition is less than 90% full. Larger hard drives may require additional memory.
** For these devices, operation on partitions with no open files.


3.gif


81- DVDx 2.10 Ultra
335dqj5.jpg


Quote: What can DVDx do ?
* DVDx copies DVD movie to VCD, SVCD, DivX, AVI or WMV in one step.
* DVDx has been designed as a simple and intuitive program especially for unexperimented users.
* DVDx produces high quality MPEG and AVI movies and advanced features provides smart settings for experimented users.
Why DVDx is the fastest DVD backup solution out there ?
* DVDx is likely the fastest solution ever to copy a DVD into a DivX file because the DVD reading (and decrypting) is done while encoding to DivX.
Alternative solutions require to copy the DVD to the hard drive with DVD Decrypter
(or SmartRipper or any other DVD ripping software) which takes about 30 minutes, and then the encoding time is added.
So with a 75FPS encoding speed for a 1:30 PAL (25FPS) movie, the total ripping time of alternative software is 1 hour.
While DVDx will take less than 32 minutes (at 72FPS).
DVDx Ultra Edition can copy protected movies while standard version can't.


3.gif


82- DocArc 1.3.6
30crq8g.jpg


Quote: Create DocArc with an electronic archive for all your ********s and files. Sie erstellen nach eigenen Vorgaben Aktenschränke, Ordner und Register, in die Sie Ihre Unterlagen einsortieren und verwalten. They create their own specifications after filing cabinets, folders and tabs, in which your ********s einsortieren and manage. Papierdokumente werden mittels Scanner eingelesen und in digitale Dokumente konvertiert: Briefe, Rechnungen, Belege, Bilder, Fotos. Paper ********s will be read by scanners and converted into digital ********s: letters, bills, receipts, photos, photos.
The conversion is done either in the formats BMP, JPEG and TIFF. Mit dem TIFF-Format erstellen Sie auch mehrseitige Dokumente. The TIFF format can also create multipage ********s. Mit einem geeigneten Scanner (zB Canon Lide 60) erstellen Sie von ****dokumenten direkt durchsuchbare PDF-Dokumente (scan to PDF). With a suitable scanner (such as Canon Lide 60), create **** ********s directly searchable PDF ********s (scan to PDF).
Already on the PC existing digital files of any kind, you simply DocArc: Word and Excel files, PDF ********s, graphics, images, photos, emails, audio and video files. Zu jeder archivierten Datei können Sie Anmerkungen und Stichwörter angeben. For each archived file you comments and keywords. Mit der eingebauten Stichwort- oder Voll****suche finden Sie gesuchte Dokumente schnell in Ihrem Archiv. With the built-in full-**** or keyword to find ********s quickly searched in your archive.
The electronic archive can locally, on a network drive or directly to a DVD-RAM can be created. Zur kompletten Datensicherung eines Archivs bieten sich CD, DVD, DVD-RAM und MO an. To complete data backup offers an archive CD, DVD, DVD-RAM and MO.


3.gif


83- Xilisoft Video Editor
29p3xbq.jpg


Quote: Xilisoft Video Editor is one of the best video editing software which contains the functions of Video Joiner, Video Splitter and Video Cutter. With the video editing software, you can join multiple video files together, split one file to several segments, select and cut your favorite segments super easily and fast, with excellent quality.
As a Video Splitter, the Video Editor supports splitting one video file to several segments manually or automatically like magic. If you prefer to split a movie automatically, you could specify the video edit software to split it by time, size or split averagely.

As a Video Cutter, the Video Editor can assist you to select your favorite segments in one file, and cut out the segments you dislike to meet your needs of perfecting your movies and videos.
Xilisoft Video Editor, i.e. the best video edit software, is capable of dealing with so many tasks such as joining videos, splitting a video to segments, and cutting a video effortlessly with the fastest speed and best video editing quality.


3.gif


84- Gold Wave 5.23
11iig47.gif


Quote: GoldWave is a top rated, professional digital audio editor. It contains so many great features, you will be amazed by all the things it can do:
* Play, edit, mix, and analyze audio
* Record audio from cassettes, vinyl records, radio, etc. through your computer's line-in
* Record dictation through a microphone or play dictation back at a slower speed for tran******ion (with foot pedal control)
* Record and edit audio for podcasting or telephone systems
* Apply special effects, such as fade, equalizer, doppler, mechanize, echo, reverse, flanger, and more
* Digitally remaster and restore old recordings with noise reduction and pop/click filters
* Make perfect digital copies of audio CD tracks using the CD Reader tool and save them in wav, wma, mp3, or ogg files
* Edit music for dance programs, figure skating, gymnastics
* Analyze human speech, bird song, whale song
* Demonstrate digital signal processing with filter effects and the Expression Evaluator tool
* View a variety of useful real-time visuals and level meters
* Convert files to/from different formats, such as wav, wma, mp3, ogg, aiff, au, vox and even raw binary data
* Expand functionality with plug-ins
* Command line processing
* More...3.gif


85- R-Studio Network Edition 4.2.125037
11ugt3m.png


Quote: R-STUDIO network edition 4.2
- is the best file recovery solution for system engineers, network administrators and system analysts. You can easily serve workstations or servers (including Windows, Mac, UNIX and LINUX) and recover lost data over TCP/IP (or any protocol supported in Microsoft Network) connection.

R-STUDIO Network recovers files from FAT (FAT12, FAT16, FAT32), NTFS, NTFS5 (created or updated by Windows 2000/2003/XP/Vista), HFS/HFS+ (Macintosh), Little and Big Endian variants of UFS1/UFS2 (FreeBSD/OpenBSD/NetBSD/Solaris) and Ext2FS/Ext3FS (Linux) partitions on local disks and over the network.


3.gif


86- Sticky Password v3.3.1.19
2jfzsc0.gif


Quote: You stole ICQ or broke open mail? Missing money from your electronic purse? So you and must! You simply do not know how to keep your passwords! Passwords are now the most popular, and often the only way to protect personal information. Sticky Password-a unique program that integrates the system remembers and automatically enters the user IDs and passwords in the fields of a site, any program on your computer! Sticky Password oppose keylogers and other spy program to try to capture your passwords. A password-protected powerful encryption algorithms, including AES / Rijndael with 256 to date, most reliable.


3.gif


87- Recover My Files 3.9.8.5875

2wmg8so.jpg


Quote: Recover My Files data recovery software will recover deleted files emptied from the Windows Recycle Bin, or lost due to hard drive format, virus infection, unexpected system shutdown or software failure. It has full options to search Windows temporary folders and can even locate and recover files that have never been saved! Recover My Files data recovery software requires no special technical skill. It is compatible with Windows XP and works with FAT 12, FAT 16, FAT 32 and NTFS file-systems. Recover deleted files from Jaz, Zip disk, other removable storage media and digital camera media. It will unerase, and recover deleted files with ease. Recover My Files data recovery software will recover deleted files emptied from the Windows Recycle Bin, or lost due to hard drive format, virus infection, unexpected system shutdown or software failure. It has full options to search Windows temporary folders and can even locate and recover files that have never been saved! Recover My Files data recovery software requires no special technical skill. It is compatible with Windows XP and works with FAT 12, FAT 16, FAT 32 and NTFS file-systems. Recover deleted files from Jaz, Zip disk, other removable storage media and digital camera media. It will unerase, and recover deleted files with ease.
Recover My Files™ data recovery software will find any type of file, but includes specific support for more than 50 file types in the following broad categories:
- Recover deleted email;
- Recover deleted ********s;
- Recover deleted archives;
- Digital Photo recovery;
- Recover deleted music and video.
Recover My Files is compatible with Windows 98/ME/2000/2003/XP and Vista and works with FAT 12, FAT 16, FAT 32, NTFS and NTFS5 file-systems.
With a deleted file the data content of the file is rarely destroyed. Even if Windows file reference information has been destroyed, this data recovery software scans the data at a low level to locate "Lost Files" by their internal file structure. This allows Recover My Files to recover deleted files that other data recovery software can never know exist. Read frequently asked questions about data recovery.3.gif


88- Paragon Total Defrag 2007
total.jpg


Quote: Here you can find the full list of Paragon Total Defrag features:
* Online/Offline defragmentation of disks/volumes including RAID systems*
* Unique low-level file system defragmentation and optimization algorithms
* 9 different defragmentation strategies
* Boot-time defragmentation of critical system files
* Ability to speed up launch of applications
* Ability to maximize file system performance
* Complete file system optimization including directory consolidation, paging files, Master File Table (MFT), ****data, registry hives etc.
* Low free space defragmentation (less than 1% of free space on the hard drive required)
* Bootable CD image with “run-from-CD” edition included.


3.gif


89- ****ure Maker 3.03
30m7s3o.jpg


Quote: ****ure Maker is a seamless ****ure generator and designer. The application contains everything needed to create seamless ****ures for use in 3D rendering packages, game development, web graphics, image and video editing. It can create procedural and hand painted ****ures from scratch, remove visible seams from existing images, crop ****ures from photos by applying a perspective correction, render seamless tiles from structure sample patches and combine existing ****ures and height maps with realistic illumination.
Features:
* All functions are optimized for seamless ****ures
* More than 130 different generators, filters and deformation tools
* Nearly 700 presets for quick results
* Can render animated ****ures with seamless loops
* Shader for realistic illumination
* ****ractor tool to extract ****ures from photos with perspective correction
* Genetic ****ure Generator for quick abstract tiles
* Landscape renderer which produces environment maps
* Particle System for animated ****ures like weapon effects and fluids
* Automatic mip-mapping for zoomed-out ****ures
* Standard tools for color correction, rescaling, adding borders etc.
* Multi-****ure Mixer
* ISampler tool to create large, homogeneous, seamless ****ures from sample patches
* Kaleidoscope tool to render symmetrical tiles
* Convert grayscale ****ures to RGB normal maps
* Realtime ****ure preview on standard primitives and pre-rendered models
* Fully ******able and batch rendering
* Programmable hotkeys for optimal workflow
* Extensive help system
* Plug-Ins
* Support for multiprocessor systems (SMP) and hyperthreading.


3.gif


90- Advanced WindowsCare Professional 2.6.0.943
2007hif.jpg


Quote: This comprehensive PC-care utility has a one-click approach to helping protect, repair and optimize your PC. Advanced WindowsCare Personal Edition helps protect, optimize, and repair your PC –– with daily use.
Features of this fantastic, award-winning, 100% free program include:
* Ending slow downs, freezes, crashes, and security threats.
* Scanning and finding what other utilities miss on your PC.
* Keeping your PC error-free and running more smoothly than ever.
* Designed for Windows Vista, XP, and 2000.
* Over 5,000,000 downloads since 2006.
* Availability is free of charge for private use.
* Plus, Advanced WindowsCare Personal is 100% safe and clean with no adware, spyware, or viruses.


3.gif
 

Damas

Administrator
طاقم الإدارة


3.gif

91- VideoCharge v3.12.2.02 Full Edition
mj0api.jpg


Quote: Multifunctional application for processing tons of video files by one click.
The program possesses a wide range of capabilities, which enables to perform any operations with bulk of video files by one click!
It can be used to split audio and video files into smaller parts, join a few media files into a single one, extract or delete scenes, create thumbnails for video files, add watermarks to video and image files, process sequences of images.
VideoCharge enables to process videos on flow (without decompression and successive compression of every frame), supports working via command line, inludes built-in FTP client.
It is optimized for processing vast amount of files and supports all basic video and image formats.
>> Splitting files into parts
VideoCharge enables to split video and audio files into parts:
* Split by time.
This mode implies splitting video or audio file into parts of equal duration. Duration can be set in seconds, milliseconds or frames. The last part of processed file most probably will have lesser duration - its creation can be enabled or disabled at user's discretion.
* Split by size.
The present mode implies splitting video or audio file into parts of specified size. Size can be set in KiloBytes or MegaBytes.
* Split into equal parts.
The given mode implies splitting video or audio file into specified number of parts of equal duration. Duration of each part equals duration of the original file divided by the specified number of parts.
* Split by scene.
This mode implies splitting video or audio file into component scenes. Unique scenes are determined by means of motion analysis of every frame or by appearance of curtain (completely black frame).
VideoCharge includes flexible mechanism of creation of the produced file name. Name of produced file can include variables that hold original file name, name of the original file's parent folder, sequence number of the produced file, etc.
Built-in Editor provides ability to preview all files that will be produced before splitting and exclude needless files from processing, if any. This enables to save time, since some of the produced files may be found irrelevant later.
One or more thumbnails (small graphics files) can be created for every produced file.
VideoCharge enables to split into parts not only a whole movie, but also its fragments specified by means of the Editor.
>> Joining several files into a single one
VideoCharge allows to join a sequence of video or audio files into a single file. A sequence of images can be joined into a single video file too. The given functionality provides ability to remove needless scenes from video and audio files. When working in "Without Re-compression" mode, one can remove scenes and join files of the same type instantly.
>> On flow processing
VideoCharge enables to process video and audio files on flow. All operations concerned with processing of video files generally are resource-intensive and take a lot of time since they require decompression and subsequent compression of every video frame. The application includes capability to process video files without re-compression! Thereby a gigabyte video can be processed only in a few minutes!
Of course, this functionality is unusable when it is necessary to process every frame meaningly, for example, when adding watermarks or applying filters. However all operations that does not require re-compression - splitting files, joining single-type files, extracting scenes, removing scenes - can be performed.
>> Creation of thumbnails
VideoCharge includes a broad set of capabilities for creation of thumbnails. Thumbnails can be created for both sequences of graphics files and video files (on basis of their frames).
There are 3 modes of thumbnails creation:
* Automatic mode
This mode implies creation of thumbnails to be carried out during creation of videos or processing sequences of images. Thumbnails can be created in any quantity. For videos thumbnails can be created out of the first frame, the most static frame (within the specified time span), specified frame, random frame. Here names of thumbnails can be set in special way or depend on the name of the processed file.
* Split mode
This mode is effective for extracting frames of video files and saving them as graphics files. It enables to extract all frames without exception, extract frames regularly (by setting time intervals) or extract the rigorously defined number of equidistant (by time) frames. Distance between frames is calculated as duration of the processed file divided by the specified number of frames.
* Custom mode
The present mode implies manual selection of necessary frames by means of the Editor. The process of selection is simplified to the maximum. One can preview all selected frames together and edit each of them separately - for example, crop frame, apply filters to improve image quality, specify custom size in pixels for produced thumbnail, etc.
For every produced thumbnail one can select target graphics format, specify size (in pixels) and color depth, apply filters to improve image quality, crop the original image, add watermark.
>> Creation of watermarks
VideoCharge enables adding watermark to a movie (to its every frame) or a graphics file. As a watermark one can use:
* ****
For **** one can preset all basic attributes (font, color, size, etc) as well as rotation angle, transparency, stroke color and width. **** may include dynamic variables: name of the original file, name of the produced file, current time, current date. **** background may be transparent or colored (color can be assigned).
* Image
An image can be resized and rotated 90, 180 and 270 degrees. Also for images one can fix transparency level and transparent color.
Display time can be assigned to any watermark, which enables to add watermark to a movie's interval rather than a whole movie. The beginning and ending of watermark drawing can be protracted for preset time, which produces effect of smooth appearance and disappearance.
>> Command line
VideoCharge can be accessed via command line. Here names of the processed files and config file name are used as command line parameters.
>> Conversion of video, audio and graphics files
VideoCharge provides ability to convert video, audio and graphics files from one format into another. All parameters of encoding - frame rate, bitrate, aspect ratio and others - can be preset. The program allows to resize image, apply filters to correct appearance of every frame, use external video codecs (DivX, Xvid and others) for video compression. For creation of WMV and AVI files, the program includes a broad set of parameters including "two-pass encoding" feature that enables to produce more qualitative image. Ability to create videos that contain multiple video streams of different bitrate is included as well (for WMV files only).
Some information about the processed video file (author, copyright, etc) can be added to its header provided that target format supports this functionality.
The application is particularly optimized for processing a great number of files (batch processing). It enables to process folders with files and subfolders inside. At that the produced files are saved subject to hierarchy of files and subfolders in the source folders. File mask can be specified here in order to select promptly the necessary files to be processed.
>> Video editor functions
VideoCharge includes a broad set of tools for video editing. With VideoCharge one can extract the necessary scenes from videos, remove the needless scenes from videos, apply the Crop filter (create video file ****d on a part of every frame of the original video). The Editor provides ability to select scenes promptly and easily. The selected scenes can be previewed all together or individually.
VideoCharge enables to insert Header Video and Footer Video into movies. Header Video and Footer Video implicate small video clips that are inserted correspondingly in the beginning and in the end of the processed movie.
>> Processing of DVDs
VideoCharge can handle DVDs as well as VOB and IFO files. The program allows to parse solitary VOB files, extract chapters from them and save chapters as separate files or join them into a single file.
>> Player
VideoCharge can play all kinds of video files and DVDs as well as display graphics files.
>> Extra features
The program includes Wizard that helps to use it in full measure without special knowledge and study of the program itself. Wizard provides access to all main functions of the application.
VideoCharge includes built-in FTP client that enables to upload the produced files to FTP servers. One can also upload a file to several FTP servers at once.
VideoCharge allows to control file encoding process: when in use, the process can be paused, hidden in system tray or terminated. Closing the application and turning off the computer after completing the process can be enabled by means of the corresponding parameters.
Supported Formats
VideoCharge enables to convert audio, video and graphics files from one format to another. The program include support of the following formats:
-- AVI - Audio Video Interleave (*.avi). Enables to work with any video codecs installed, decode DivX and XVid files.
How to create an AVI file
-- MPEG - Moving Picture Experts Group (*.mpg, *.mpeg). Supports decoding and encoding files into MPEG-1, MPEG-2 (VCD, SVCD) formats. Enables to convert MPEG Transport Stream files (*.ts) into any supported format.
-- DVD - Digital Video Disk (*.vob, *.ifo). Can handle DVDs. Enables to preview and decode .vob files singly or together, using data derived from .ifo files.
-- ASF, WMV, WMA - Advanced Streaming Format, Windows Media Video, Windows Media Audio (*.wmv, *.wma, *.asf). Supports processing of files of Windows Media 7/8/9 formats.
-- MOV - QuickTime Video/Audio (*.mov, *.move, *.qt, *.3gp) *. Provides ability to playback (decode) and create MOV files.
-- MPEG-4 (*.mp4) *. Enables to playback (decode) MPEG-4 files.
-- RM - RealMedia (*.rm) *. Allows to convert RealMedia files into any supported format.
-- FLV and SWF - Flash Video (*.flv) and Small Web Format (******) *. Enables to playback (decode) and create FLV and SWF files.
-- Wave - Wave (*.wav). Provides ability to work with RIFF audio data. Enables to create WAV files and convert them into other formats, for example, MP3.
-- Graphic formats: BMP, GIF, PNG, TIFF, JPEG. Provides ability to save video frames into separate graphics files and vice versa, join sequences of images into video clips.
-- MP3 - Mpeg Audio Layer-3 (*.mp3). Is able to create MP3 files of video and audio files of all supported formats.3.gif


92- HDD Life Pro v2.9.105

eu323q.jpg


Quote: Worried about a hard drive failure? Get HDDLife - a real-time hard drive monitoring utility with *****s, malfunction protection and data loss prevention features. This hard drive inspector is an advanced proactive hard drive failure detection system that manages all of your hard drive risks. HDDLife is S.M.A.R.T. technology ****d, and works both for single PCs and large computer
networks. Zero failures.


3.gif


93- Nexus Radio 2.2
i78ntk.jpg


Quote: Nexus Radio is a full featured internet radio player for listeners who want to record their favorite radio content for playback on their PC, or any portable device that supports MP3s. With over 6000+ radio stations and support for thousands more, Nexus Radio delivers the content radio listeners yearn for.
Version 2.2 has added the ability to drag and drop media files directly into Nexus Radio, plus new downloadable visual effects.
System Request :
- Windows Vista, MCE, XP, 2000, ME
- Intel Pentium or Xeon processor /AMD nprocessor
- 128MB of RAM (256MB recommended)
- 12MB of available hard-disk space
- Color monitor with 32-bit color video card
- Sound Card
- Internet connection required.


3.gif


94- Internet Explorer 7
2nvq883.jpg


Quote: IE7pro is an add-on for IE 7 which adds lots of features and extras to make your IE easier, more useful, secure and customizable. You can use IE7pro as Tab Management, AD Blocker, Flash Block, Super Drag Drop, Crash Recovery, Proxy Switcher, Mouse Gesture, Tab History Browser, Web Accelerator, User Agent Switcher, Webpage Capturer, Greasemonkey for IE and etc . Using IE7pro, you can Close/Open tab by double left click, build your own greasemonkey ******, switch proxy, switch user agent, block ads and flash, recover browser crash, apply super drag drop, auto scroll page, manage tab history, ******* tab automatically, open new tab from address bar and favorites, view page information and save whole page to images quickly and so on
Enhance Internet Explorer's Tabbed Browsing Capabilities:
1. Double click to close tab.
2. Open new tab from address bar.
3. Enable/disable tab browse history manager.
4. Enable/disable crash recovery
5. Move the IE menu bar above the address bar
6. Hide search bar.
7. Modify the maxium number of parallel connections to the web server.
8. Select the external program to view page source
AD Blocker
* Blocks all forms of advertising, including Flash ads, rich media, fly-ins, slide-ins, pop-ups, pop-unders, spyware and adware ads, and messenger ads.
Super Drag and Drop
* With 'Super Drag and Drop' enabled, you can open new links by simply dragging and dropping the link on the page. You can also Drag and Drop to search selected words with the default search engine or save the selected photo when Shift is held down.
Mouse Gesture
* Mouse Gesture allow the user to execute commonly performed tasks (open/close a tab, go back, go forward , print , scrolling page etc.) by drawing a simple symbol on the screen.
Crash Recovery
* Crash Recovery automatically restores all opened pages after a crash happened.
Save Page to Image
* Flexible and easy-to-use tool that converts html page from any URL to image. It captures the whole web page's content into JPG, BMP , GIF , PNG or TIFF on the fly. It has an user friendly interface that supports Drag and Drop.
Quick Proxy Switcher
* Different internet connections do often require completely different proxy server settings and it's a real pain to change them manually. IE7pro Proxy Switcher lets you manage and switch between multiple proxy configurations quickly and easily.


3.gif


95- Thinstalled Ardamax Keylogger 2.6
314qu08.png


Quote: Ardamax Keylogger is a keystroke recorder that captures user's activity and saves it to an encrypted log file. The log file can be viewed with the powerful Log Viewer. Use this tool to find out what is happening on your computer while you are away, maintain a backup of your typed data automatically or use it to monitor your kids. Also you can use it as a monitoring device for detecting unauthorised access. Logs can be automatically sent to your e-mail address, access to the keylogger is password protected. Besides, Ardamax Keylogger logs information about the Internet addresses the user has visited.
This invisible spy application is designed for Windows 98, ME, NT4, 2000, XP and 2003.
Keylogger Features:
* Remote Installer - creates a customized Ardamax Keylogger engine file. You can email this file to your target for remote monitoring.
* Invisible mode makes it absolutely invisible to anyone. Ardamax Keylogger is not visible in the task bar, system tray, Windows 98/2000/XP/2003/Vista Task Manager, process viewers (Process Explorer, WinTasks etc.), Start Menu and Windows Startup list.
* Email log delivery - keylogger can send you recorded logs through e-mail delivery at set times - perfect for remote monitoring!
* FTP delivery - Ardamax Keylogger can upload recorded logs through FTP delivery.
* Network delivery - sends recorded logs through via LAN.
* Clipboard logging - capture all **** copied to the Windows Clipboard.
* Visual surveillance - periodically makes screenshots and stores the compressed images to log.
* Chat monitoring - Ardamax Keylogger is designed to record and monitor both sides of a conversation in following chats:
o MSN Messenger, Windows Live Messenger
o ICQ Pro, ICQ Lite
o Skype
o Windows Messenger
o Google Talk
o Yahoo Messenger
o Miranda
o QiP
* Security - allows you to protect program settings, Hidden Mode and Log file.
* Web Update - Ardamax Keylogger can check the availability of updates, download and install them automatically. Thus, the latest version of Ardamax Keylogger will always be installed on your computer.
* Application monitoring - keylogger will record the application that was in use that received the keystroke!
* Time/Date tracking - it allows you to pinpoint the exact time a window received a keystroke!
* Powerful Log Viewer - you can view and save the log as a HTML page or plain **** with keylogger Log Viewer.
* Small size – Ardamax Keylogger is several times smaller than other programs with the same features. It has no additional modules and libraries, so its size is smaller and the performance is higher.
* Ardamax Keylogger fully supports Unicode characters which makes it possible to record keystrokes that include characters from Japanese, Chinese, Arabic and many other character sets.
* It records every keystroke. Captures passwords and all other invisible ****.
Other Features:
* Windows 2000/XP/Vista support
* Monitors multi-user machines
* Automatic startup
* Friendly interface
* Easy to install.


3.gif96- Cyberlink PowerDVD 7.3 Ultra Deluxe
1o23dc.jpg


Quote: PowerDVD (from CyberLink) is a commercial video player and music player for Microsoft Windows and recently Turbolinux [1]. It enables the viewing of DVD-Video movies on the user's PC. DVD-Video backups stored on hard disk (created using software such as DVD Decrypter) can also be played. The player can also be used with to play videos and audio/music files in other formats encoded with different codecs, for instance DivX, XviD, Windows Media Video video and MP3 and AAC audio. Newer versions also support full Blu-Ray and HD DVD playback with menus, with CPRM DRM support.

3.gif


97- HyperSnap v.6 Portable Edition Full
wol_error.gif
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 649x502.
2mzd1c2.jpg


Quote: HyperSnap 6 is the fastest and easiest way to take screen captures from Windows screen and **** capture from places where system **** copy is not possible. HyperSnap combines the power of a first-class screen capture application with an advanced image editing utility - wrapped into one easy-to-use tool. HyperSnap is perfect for capturing images and ****s that you want to include in your Help system, online tutorials, manuals, training handouts, presentations, marketing materials, Web pages, emails and more. Use HyperSnap to quickly share a picture-perfect representation of anything on your screen.

3.gif


98- Blumentals Easy Button and Menu Maker
987fvk.jpg


Quote: With Easy Button & Menu Maker you can easily create sophisticated buttons and professional dynamic menus for your website while investing just a few minutes of your time. More than 100 elegant design templates are included, reflecting various design styles such as so called Glass and Vista style. Unlike most other menu tools, Easy Button & Menu Maker provides direct WYSIWYG visual menu editor, so it is much easier and pleasant to work with. Menus created with Easy Button & Menu Maker are quick, compact and compatible with all modern web browsers.
Key Features
* Easily create cool web buttons
* Easily create dynamic multi-level website menus
* Direct visual WYSIWYG menu editor
* Use fonts of your choice
* Add icons to the buttons and menus
* Easily insert created buttons and menus in your website
* All Web browsers and systems are supported
* The generated code is valid and standards compliant
* GIF, PNG and JPEG image formats are supported
Why choose Easy Button & Menu Maker?
* You get 2 great tools in a single package – button maker and menu maker
* Very latest Glass and Vista visual styles are supported
* Created menus are fast and lightweight
* Created menus do not require any additional software like Java and Flash
* Created menus are search engine friendly
* Generated code is valid according to XHTML 1.0 and CSS standards.


3.gif


99- ADOBE FLASH CS3 PROFESSIONAL
2wfp94m.jpg


Quote: * Create rich, interactive content for the web and mobile devices
* Design interactive instructional media such as how-to demonstrations and training materials
* Produce interactive video, *********s, and motion graphics for broadcast, web, and mobile.
* Enjoy seamless integration with other Adobe creative tools
* Ideal for web and interactive content designers, instructional media designers, graphic designers, students, or video and motion graphics professionals.


3.gif


100- Adobe Illustrator CS3
25yzx9y.jpg


Quote: * Efficiently create sophisticated vector artwork for virtually any medium
* Explore and apply color variations using dynamic new color controls
* Be more productive with new and enhanced features to get your artwork going
* Streamline your design workflows by moving easily between Illustrator CS3 and other Adobe applications
* Enhance your artwork with professional typography and transparent effects.


3.gif


101- Adobe Photoshop CS3 v10.0 Extended
20pvxx1.jpg


Quote: New Features Of The New Adobe Photoshop CS3 Extended Edition:
Nondestructive editing
Edit nondestructively with new Smart Filters, which let you visualize different image effects, and Smart ******s, which let you scale, rotate, and warp raster and vector graphics all without altering the original pixel data.
Rich painting and drawing toolset
Create or modify images with a wide assortment of professional, fully customizable paint settings, artistic brushes, and drawing tools.
Advanced compositing
Create more accurate composites by automatically aligning multiple Adobe® Photoshop® layers or images ****d on similar content. The Auto-align Layers command quickly analyzes details and moves, rotates, or warps layers to align them perfectly, and the Auto-blend Layers command blends the color and shading to create a smooth, editable result.
3D compositing and ****ure editing
Easily render and incorporate rich 3D content into your 2D composites — even edit existing ****ures on 3D models directly within Photoshop Extended and immediately see the results. Photoshop Extended supports common 3D interchange formats, including 3DS, OBJ, U3D, KMZ, and COLLADA, so you can import, view, and interact with most 3D models.
Movie Paint
Enhance video directly within Photoshop Extended. Now you can paint, add ****, and clone over multiple frames of an imported video sequence.
2D and 3D measurement tools
Extract quantitative information from images with new measurement tools. Easily calibrate or set the scale of an image, and then use any of the Photoshop Extended selection tools to define and calculate distance, perimeter, area, and other measurements. Record data points in a measurement log and export data, including histogram data, to a spreadsheet for further analysis.
Faster, more flexible asset management with Adobe Bridge CS3
Organize and manage images more efficiently with next-generation Adobe Bridge CS3 software, which now delivers improved performance, a Filter panel for easier searching, the ability to group multiple images under a single thumbnail, the Loupe tool, offline image browsing, and more.
Better raw-image processing
Process raw images with increased speed and superior conversion quality using the Photoshop Camera Raw plug-in, which now adds support for JPEG and TIFF formats; new tools including Fill Light and Dust Busting; compatibility with Adobe Photoshop Lightroom software; and support for over 150 camera models.
Enhanced Vanishing Point with 3D support
Edit in perspective on multiple surfaces — even those connected at angles other than 90 degrees — with the enhanced Vanishing Point, which also lets you measure in perspective; wrap graphics, images, and **** around multiple planes; and output 2D planes as 3D models.
Wide range of supported formats
Import and export an even greater range of file formats, including PSD, BMP, DICOM, Cineon, JPEG, JPEG2000, OpenEXR, PNG, Targa, and TIFF.
Includes:
- New! Completely redesigned user interface.
- New! Fully customizable Windows & Shortcuts layouts.
- New! Smart filter.
- New! Auto Align & Auto Blend tool.
- New! Quick Select tool.
- New! Black & White Conversion control.
- Improved to camera raw.
- Improved cloning and healing.
- Improved curves controls.
- Improved printing controls.
- Improved bridge.
Applications:
- Adobe Photoshop CS3
- Adobe Extend****** Toolkit CS3
- Adobe Bridge CS3
- Adobe Device Central CS3
- Adobe Stock Photos CS3.


3.gif
 
أعلى